Bill Gates Schools

Số điện thoại: (8424) 35401588

Địa chỉ văn phòng: Lô X1, Khu Đô Thị Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Email: info@billgatesschool.edu.vn

Website: http://billgatesschool.edu.vn

Gửi thông tin liên hệ

Chat với chúng tôi
Đăng ký trực tuyến