Thông báo lịch khám sức khỏe cho học sinh năm học 2017-2018

1495426926 | 0 bình luận | 2606 xem

THÔNG BÁO - THAY ĐỔI LỊCH KHÁM SỨC KHỎE HỌC SINH

Theo đề nghị của Trung tâm Y tế Quận Hoàng Mai, lịch khám sức khỏe có sự thay đổi như sau:

  1. Thời gian: Thứ Hai, ngày 9/10/2017 (Tiểu học , THCS&THPT) và chiều thứ Tư, ngày 11/10/2017 (Mầm non).
  2. Lịch phân công khám cụ thể như sau:
  • Sáng ngày 9/10/2017:

Giờ khám

Lớp

Giờ khám

Lớp

Giờ khám

Lớp

8h – 8h20

6A1, 6A2

9h20 - 9h40

2A5, 3A1

10h40 - 11h

4A1, 1A4

8h20 - 8h40

6A3, 7A1

9h40-  10h

3A2,1A1

11h -  11h20

4A2, 1A5

8h40 - 9h

2A1,2A2

10h - 10h20

3A3, 1A2

11h20 - 11h40

11A1,12A1

9h - 9h20

2A3,2A4

10h20 - 10h40

3A4,1A3

 

 

  • Chiều ngày 9/10/2017:

Giờ khám

Lớp

Giờ khám

Lớp

Giờ khám

Lớp

13h30-13h50

4A3,1A6

14h30 – 14h50

5A2, 1A9

15h30- 15h50

8A1,8A2

13h50 – 14h10

4A4, 1A7

14h50 – 15h10

5A3, 1A10

15h50- 16h10

9A1,10A1

14h10 – 14h30

5A1, 1A8

15h10-15h30

5A4, 7A2

 

 

  • Chiều ngày 11/10/2017: khối Mầm non.

Giờ khám

Lớp

Giờ khám

Lớp

Giờ khám

Lớp

13h30-13h45

Sim 1, Sim 2

14h30 – 14h45

Do2 + Do3

15h20- 15h35

Mic 1, 2

13h45 – 14h

Sim 3, Sim 4

14h45 – 15h05

Nemo, Je1

15h35- 15h50

Mic 3, 4

14h – 14h15

Sim 5, Do1

15h05 - 15h20

Je 2,3,4

15h50 - 16h

Do 4

  • Yêu cầu giáo viên cho học sinh xuống tập trung trước giờ khám 10’ tại cửa chính phòng Hội đồng để chuẩn bị.

 

Xem thêm
Chat với chúng tôi
Đăng ký trực tuyến