Ngày hội cha mẹ học sinh đầu năm học 2020-2021

1599726499 | 0 bình luận | 360 xem

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

NGÀY HỘI CHA MẸ HỌC SINH ĐẦU NĂM HỌC 2020 - 2021

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021, nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội CMHS đầu năm học của trường như sau:

Mục tiêu: Giúp CMHS & HS :

Hiểu rõ nhiệm vụ, mục tiêu năm học.

Hiểu chương trình HS được học, phương pháp học tập, cách thức đánh giá trong năm học.

Tăng cường sự phối hợp giữa CMHS và GV trong việc giáo dục học sinh.

Bầu được Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp.

Thời gian:

8h00, Chủ Nhật ngày 13 tháng 9 năm 2020 (Khối 1).

8h00, Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2020(Khối 2,3,4,5).

Địa điểm tổ chức: Tại các lớp học - Trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long.

Nhân sự:

Chủ trì: Giáo viên chủ nhiệm các lớp + Cán bộ Bán trú

Phối hợp: Toàn thể CBGV, NV

Học sinh tham gia: 03 HS/lớp

Lễ tân: tiếp đón, phát tài liệu, sắp xếp chỗ ngồi, mời nước (HS K2-> 5)

Văn nghệ

Thuyết minh sản phẩm trưng bày (HS K2 -> 5)

Báo cáo kết quả học tập, rèn luyện từ ngày tựu trường (HS K2 -> 5)

 

Nội dung chương trình :

Đón tiếp và văn nghệ chào mừng.

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Chọn cử Thư ký cho buổi họp.

Nội dung chính (GV và HS phối hợp thực hiện).

Con đã làm gì sau ngày tựu trường ?

Hoạt động của con trong năm học 2020 – 2021.

Để đạt thành tích tốt CMHS & con nên biết thông tin gì?

Sự hợp lực của cô giáo cùng cha mẹ để giúp con thực hiện mục tiêu đề ra.

Bầu Ban đại diện CMHS của lớp.

Trân trọng!

Kính chúc ngày hội cha mẹ học sinh thành công tốt đẹp!

 

Xem thêm
Chat với chúng tôi
Đăng ký trực tuyến