Thông báo kết quả quyên góp từ thiện Vì miền Trung ruột thịt năm 2020

1605236758 | 0 bình luận | 278 xem

THÔNG BÁO KẾT QUẢ QUYÊN GÓP TỪ THIỆN

VÌ MIỀN TRUNG RUỘT THỊT NĂM 2020

                     

Kính gửi: -  Quý phụ huynh học sinh, các nhà hảo tâm

                 - Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh Bill Gates Schools

      Sau một thời gian phát động chương trình từ thiện vì miền Trung ruột thịt, Bill Gates School đã nhận được sự ủng hộ vô cùng ấm lòng của Quý phụ huynh, các nhà hảo tâm, cùng toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh toàn hệ thống.

      Ban tổ chức xin thông báo kết quả quyên góp từ thiện cụ thể như sau:

 STT

TÊN ĐƠN VỊ

TIỀN MẶT 

CHUYỂN KHOẢN

TỔNG

I.

CB,GV,NV TOÀN HỆ THỐNG

69,130,000

 

    69,130,000

1

Phụ huynh, học sinh lớp Nemo

         500,000

 

         500,000

2

Phụ huynh, học sinh lớp Jery 1

      1,310,000

 

      1,310,000

3

Phụ huynh, học sinh lớp Jery 2

      1,750,000

 

      1,750,000

4

Phụ huynh, học sinh lớp Mic 1

      1,850,000

 

      1,850,000

5

Phụ huynh, học sinh lớp Mic 2

         830,000

 

         830,000

6

Phụ huynh, học sinh lớp Mic 3

         550,000

 

         550,000

7

Phụ huynh, học sinh lớp Do 1

      1,971,000

      500,000

      2,471,000

8

Phụ huynh, học sinh lớp Do 2

      1,200,000

 

      1,200,000

9

Phụ huynh, học sinh lớp Do 3

         770,000

 

         770,000

10

Phụ huynh, học sinh lớp Do 4

         880,000

 

         880,000

11

Phụ huynh, học sinh lớp Sim 1

      2,850,000

 

      2,850,000

12

Phụ huynh, học sinh lớp Sim 2

      3,390,000

 

      3,390,000

13

Phụ huynh, học sinh lớp Sim 3

 

   6,200,000

      6,200,000

14

Phụ huynh, học sinh lớp Sim 4

      1,130,000

 

      1,130,000

15

Đấu giá tranh hội thi

"Bé Khéo Tay"

    18,900,000

 

    18,900,000

II. 

CỘNG 14 LỚP MẦM NON

    37,881,000

   6,700,000

    44,581,000

1

Phụ huynh, học sinh lớp 1A1

      1,070,000

 

      1,070,000

2

Phụ huynh, học sinh lớp 1A2

      1,780,000

 

      1,780,000

3

Phụ huynh, học sinh lớp 1A3

         600,000

      780,000

      1,380,000

4

Phụ huynh, học sinh lớp 1A4

         700,000

      500,000

      1,200,000

5

Phụ huynh, học sinh lớp 1A5

      2,540,000

 

      2,540,000

6

Phụ huynh, học sinh lớp 2A1

         560,000

 

         560,000

7

Phụ huynh, học sinh lớp 2A2

         520,000

 

         520,000

8

Phụ huynh, học sinh lớp 2A3

         560,000

   1,100,000

      1,660,000

9

Phụ huynh, học sinh lớp 2A4

      1,046,000

 

      1,046,000

10

Phụ huynh, học sinh lớp 2A5

      1,197,000

 

      1,197,000

11

Phụ huynh, học sinh lớp 2A6

      2,712,000

 

      2,712,000

12

Phụ huynh, học sinh lớp 2C1

      2,000,000

 

      2,000,000

13

Phụ huynh, học sinh lớp 3A1

         590,000

 

         590,000

14

Phụ huynh, học sinh lớp 3A2

      3,650,000

      100,000

      3,750,000

15

Phụ huynh, học sinh lớp 3A3

         620,000

 

         620,000

16

Phụ huynh, học sinh lớp 3A4

      1,286,000

      700,000

      1,986,000

17

Phụ huynh, học sinh lớp 3A5

      1,340,000

 

      1,340,000

18

Phụ huynh, học sinh lớp 3A6

      2,120,000

 

      2,120,000

19

Phụ huynh, học sinh lớp 3A7

      1,725,000

 

      1,725,000

20

Phụ huynh, học sinh lớp 3A8

      1,187,000

 

        1,187,000

21

Phụ huynh, học sinh lớp 3C1

         780,000

   1,000,000

         1,780,000

22

Phụ huynh, học sinh lớp 4A1

         780,000

 

           780,000

23

Phụ huynh, học sinh lớp 4A2

      1,180,000

      300,000

          1,480,000

24

Phụ huynh, học sinh lớp 4A3

      3,430,000

 

          3,430,000

25

Phụ huynh, học sinh lớp 4A4

      1,360,000

 

          1,360,000

26

Phụ huynh, học sinh lớp 4A5

         960,000

      150,000

            1,110,000

27

Phụ huynh, học sinh lớp 4A6

      1,390,000

 

            1,390,000

28

Phụ huynh, học sinh lớp 4A7

      1,290,000

 

           1,290,000

29

Phụ huynh, học sinh lớp 4C1

         560,000

 

              560,000

30

Phụ huynh, học sinh lớp 5A1

      1,860,000

      500,000

           2,360,000

31

Phụ huynh, học sinh lớp 5A2

      2,250,000

 

           2,250,000

32

Phụ huynh, học sinh lớp 5A3

         710,000

 

              710,000

 III.

CỘNG 32 LỚP TIỂU HỌC

    44,353,000

   5,130,000

         49,483,000

1

Phụ huynh, học sinh lớp 6A1

         710,000

 

             710,000

2

Phụ huynh, học sinh lớp 6A2

      1,350,000

   4,400,000

          5,750,000

3

Phụ huynh, học sinh lớp 6A3

      2,241,000

 

          2,241,000

4

Phụ huynh, học sinh lớp 7A1

         800,000

 

            800,000

5

Phụ huynh, học sinh lớp 7A2

      1,560,000

      200,000

          1,760,000

6

Phụ huynh, học sinh lớp 7A3

         310,000

   4,030,000

            4,340,000

7

Phụ huynh, học sinh lớp 8A1

 

   1,765,000

           1,765,000

8

Phụ huynh, học sinh lớp 8A2

      3,430,000

 

             3,430,000

9

Phụ huynh, học sinh lớp 8A3

(ban PH: 5.900.000 vnđ)

6,905,000

 

            6,905,000

10

Phụ huynh, học sinh lớp 9A1

      2,846,000

 

             2,846,000

11

Phụ huynh, học sinh lớp 9A2

      1,010,000

 

             1,010,000

12

Phụ huynh, học sinh lớp 9A3

         860,000

 

                860,000

13

Phụ huynh, học sinh lớp 10A1

      1,422,000

 

             1,422,000

14

Phụ huynh, học sinh lớp 11A1

      2,553,000

 

              2,553,000

15

Phụ huynh, học sinh lớp 12A1

      2,430,000

 

               2,430,000

16

Phụ huynh, học sinh lớp 12A2

      2,016,000

   1,000,000

              3,016,000

 IV.

CỘNG 16 LỚP

THCS & THPT

    30,443,000

 11,395,000

            41,838,000

V.

THÙNG TỪ THIỆN  

( Số tiền có tên được chuyển chi phí về cho các lớp)  

 

 

                 131.000

TỔNG THU

181,807,000

23,225,000

           205,163,000

Cùng một số hiện vật như: 01 Thùng sữa của bạn Lê Hiền Trang lớp 7A3, 20 quyển vở của các bạn HS lớp 2A4: Đinh Vũ Minh Anh, Phạm Thanh Trà, và Trần Huy Minh. Và rất nhiều quần áo cũ của HS các lớp.

Danh mục hàng hóa đi từ thiện:

STT

TÊN HÀNG HÓA

SỐ LƯỢNG

ĐVT

GIÁ

THÀNH TIỀN

1

Ba lô

500

Chiếc

 200,000

         100,000,000

2

Vở học sinh

5.000

Quyển

   5,300

          26,500,000

3

Mũ bảo hiểm

150

Chiếc

 80,000

          12,000,000

4

Áo khoác BGS

352

Chiếc

185,000

          65,120,000

5

Tiền mặt

500

Phong bì

100,000

         50,000,000

 

TỔNG CHI

 

 

 

       253,620,000

           Toàn bộ số tiền phát sinh, chênh lệch sẽ được Chủ đầu tư – Công ty Cổ phần Bảo Phát Việt Nam ủng hộ. Tương ứng với 500 suất quà tặng học sinh tại Trường Tiểu học Thạch Lạc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

           Một lần nữa, chúng tôi xin ghi nhận và cảm ơn tấm lòng của các Quý phụ huynh, các nhà hảo tâm, cùng toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh các nhà trường đã góp phần vào sự thành công của công tác thiện nguyện đầy ý nghĩa này. Sự đóng góp của các Quý vị đã góp phần cùng nhà trường giáo dục cho học sinh tấm lòng biết chia sẻ và tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ nhau trong cuộc sống; đặt nền móng cho sự thành công của con em chúng ta.

           Ban tổ chức xin gửi thêm một số hình ảnh tại Trường Tiểu học Thạch Lạc trong đợt lũ vừa qua: ( hình ảnh được thầy Hiệu Trưởng trường Thạch Lạc gửi về BTC của trường) 

     T/M. BAN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH

     Trưởng Ban

     ( đã ký)

     Nguyễn Thị Hiền

     Phó Chủ tịch Hội đồng giáo dục Bill Gates Schools

     Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quốc Tế Thăng Long

                                               

 

Xem thêm
Chat với chúng tôi
Đăng ký trực tuyến