Tổ chức thi học bổng BGS năm học 2024-2025

1715151227 | 0 bình luận | 115 xem

THÔNG BÁO

Tổ chức thi học bổng BGS năm học 2024-2025

Thực hiện Kế hoạch năm học 2023-2024 của trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long;

Xét theo số học sinh lớp 1,2,3,4 (trừ lớp A0) năm học 2023-2024 và học sinh trường ngoài tự nguyện đăng kí tham gia thi học bổng BGS năm học 2024-2025;

Trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi học bổng BGS các lớp A0 của trường như sau

Thời gian thi:

NGÀY

GIỜ BẮT ĐẦU

GIỜ KẾT THÚC

MÔN THI

LỚP DỰ THI

22/5/2024

08:00

08:45

TOÁN

HS KHỐI 1 + 2

09:00

09:45

TIẾNG VIỆT

10:00

10:45

TIẾNG ANH

 

23/5/2024

08:00

08:45

TOÁN

HS KHỐI 3 + 4

09:00

09:45

TIẾNG VIỆT

10:00

10:45

TIẾNG ANH

Xét tặng học bổng cho học sinh vào A0:

  •  Căn cứ vào kết quả thi của HS (từ cao xuống thấp đến khi đủ số lượng) để chọn tối đa 25 HS vào lớp A0).
  • Mức học bổng dành cho HS lớp A0 (15 suất).

+ 02 HS hưởng mức 5 triệu đồng/năm học.

+ 03 HS hưởng mức 3 triệu đồng/năm học.

+ 10 HS hưởng mức 1 triệu đồng/năm học. 

Lưu ý:

1. Học sinh được xét học bổng, điểm bài thi đạt tối thiếu 8 điểm/15/ môn

(HS đạt học bổng mức 5 triệu, điểm bài thi đạt tối thiếu 10 điểm/15/ môn

2. Học bổng chỉ có giá trị khi học sinh theo học tại trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long năm học 2024 - 2025 và không được quy đổi thành tiền.

Trân trọng!

Xem thêm
Chat với chúng tôi
Đăng ký trực tuyến