Cô giáo Đỗ Thị Diễm

1539760496 | 0 bình luận | 153 xem

Cô giáo:  Đỗ Thị Diễm

Trình độ chuyên môn:  Đại học

Vị trí công tác: Giáo viên

Công tác tại Hệ thống Giáo dục Bill Gates từ năm 2018

Tốt nghiệp loại Xuất Sắc trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Tháng 6 năm 2018 vào Đảng Cộng sản Việt Nam

Xem thêm
Chat với chúng tôi
Đăng ký trực tuyến