Nhân sự mầm non

Cô giáo Lại Thị Bích Hồng

Cô giáo Lại Thị Bích Hồng

17-03-2017 13:04 | 0 bình luận | 1230 xem
Cô giáo: Lại Thị Bích Hồng  Trình độ chuyên môn:  Tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm mầm non Trường Đại học sư phạm Hà Nội. Vị trí công tác: Giáo viên Trường Mầm non Thăng Long -...
Cô giáo Lê Thị Mười

Cô giáo Lê Thị Mười

17-03-2017 08:29 | 0 bình luận | 1105 xem
  Cô giáo: Lê Thị Mười Trình độ chuyên môn:  Tốt nghiệp chuyên ngành Trung cấp Sư phạm Mầm non Trường Cao Đẳng Sư Phạm TW. Vị trí công tác:Giáo viên trợ giảng Trường mầm non Thăng long...
Cô giáo Lê Thị Thu Trang

Cô giáo Lê Thị Thu Trang

17-03-2017 09:00 | 0 bình luận | 105 xem
Cô giáo:  Lê Thị Thu Trang​ Trình độ chuyên môn:  Cao đẳng chính quy trường CĐ sư phạm MGTW I. Vị trí công tác: Giáo viên mầm non Trường Mầm non Thăng Long - Bill Gates Schools  Số...
Cô giáo Lưu Thị Thuỳ

Cô giáo Lưu Thị Thuỳ

17-03-2017 08:06 | 0 bình luận | 1108 xem
Cô giáo: Lưu Thị Thuỳ Trình độ chuyên môn:  Cử nhân mầm non – Trường Đại học Sư phạm Hà nội 2 Vị trí công tác: Giáo viên Trường mầm non Thăng long - Bill Gates Schools. Thành tích...
Cô giáo Ngô Lan Nhi

Cô giáo Ngô Lan Nhi

17-03-2017 10:35 | 0 bình luận | 1120 xem
  Cô giáo: Ngô Lan Nhi Trình độ chuyên môn:  Chuyên ngành Sư phạm Mầm non Trường trung cấp Sư phạm mẫu giáo nhà trẻ Hà Nội. Vị trí công tác: Giáo viên Trường Mầm non Thăng Long...
Cô giáo Ngô Thanh Thủy

Cô giáo Ngô Thanh Thủy

17-03-2017 09:23 | 0 bình luận | 1116 xem
Cô giáo: Ngô Thanh Thủy Trình độ chuyên môn:  Tốt nghiệp chuyên ngành Mầm non Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Vị trí công tác: Giáo viên tại Trường Mầm non Thăng Long – Bill Gates Schools Là...
Cô Giáo Ngô Thị Tuyết

Cô Giáo Ngô Thị Tuyết

17-03-2017 10:31 | 0 bình luận | 87 xem
Cô giáo:  Ngô Thị Tuyết Trình độ chuyên môn:  Chuyên ngành Sư phạm mầm non Trường Trung cấp sư phạm mẫu giáo nhà trẻ Hà Nội Vị trí công tác: Giáo viên Trường Mầm non Thăng Long...
Cô giáo Nguyễn Diệu Linh

Cô giáo Nguyễn Diệu Linh

17-03-2017 10:40 | 0 bình luận | 88 xem
Cô giáo: Nguyễn Diệu Linh Trình độ chuyên môn:  Đã tốt nghiệp Đại học sư phạm kĩ thuật Nam Định, hiện đang theo học Trung cấp Cộng Đồng hệ mầm non.  Vị trí công tác: Giáo viên...
Cô giáo Nguyễn Hồng Hạnh

Cô giáo Nguyễn Hồng Hạnh

16-03-2017 16:30 | 0 bình luận | 477 xem
Cô giáo: Nguyễn Hồng Hạnh Trình độ chuyên môn:  Tốt nghiệp khoa Giáo dục Mầm non – Trường Cao đẳng Sư phạm Trung Ương Vị trí công tác: Giáo viên Trường Mầm non Thăng Long - Bill Gates...
Cô giáo Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Cô giáo Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

17-03-2017 09:46 | 0 bình luận | 93 xem
Cô giáo: Nguyễn Thị Ánh Nguyệt​ Trình độ chuyên môn: Chuyên ngành Sư phạm mầm non Trường trung cấp sư phạm mẫu giáo nhà trẻ Hà Nội Vị trí công tác: Giáo viên Trường Mầm non Thăng...
Cô giáo Nguyễn Thị Dung

Cô giáo Nguyễn Thị Dung

17-03-2017 08:32 | 0 bình luận | 84 xem
Cô giáo: Nguyễn Thị Dung Trình độ chuyên môn:  Cử nhân khoa Mầm non – Trường Cao đẳng  Sư phạm TW 1 Vị trí công tác: Giáo viên Trường Mầm non Thăng long - Bill Gates Schools. Thành tích...
Cô giáo Nguyễn Thị Hằng

Cô giáo Nguyễn Thị Hằng

17-03-2017 10:05 | 0 bình luận | 95 xem
Cô giáo: Nguyễn Thị Hằng Trình độ chuyên môn:  Tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm mầm non Trường Đại học Sư phạm Mẫu giáo nhà trẻ Hà Nội 2 Vị trí công tác: Giáo viên Trường Mầm non...
Chat với chúng tôi
Đăng ký trực tuyến