Nhân sự mầm non

Cô giáo Nguyễn Thúy Hằng

Cô giáo Nguyễn Thúy Hằng

18-10-2018 16:52 | 0 bình luận | 16 xem
Cô giáo: Nguyễn Thúy Hằng  Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Trung cấp Sư phạm mẫu giáo nhà trẻ Hà Nội Vị trí công tác: Là Giáo viên trường MNTL từ năm 2014 đến nay Thành tích...
Cô giáo Phạm Thị Lam

Cô giáo Phạm Thị Lam

16-03-2017 16:36 | 0 bình luận | 218 xem
Cô giáo: Phạm Thị Lam Trình độ chuyên môn:  Tốt nghiệp loại khá chuyên nghành Giáo dục Mầm non – Trường Cao đẳng Sư phạm trung ương Vị trí công tác: Giáo viên Trường Mầm non Thăng long -...
Cô giáo Phạm Thị Lý

Cô giáo Phạm Thị Lý

16-03-2017 16:38 | 0 bình luận | 221 xem
Cô giáo: Phạm Thị Lý​ Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học, Khoa giáo dục học Mầm non, Trường Đại Học Sư phạm 2 Hà Nội Vị trí công tác: Giáo viên Trường Mầm Non Thăng Long...
Cô giáo Phạm Thu Hà

Cô giáo Phạm Thu Hà

17-03-2017 10:57 | 0 bình luận | 119 xem
Cô giáo: Phạm Thu Hà Trình độ chuyên môn:  Đã tốt nghiệp Trung cấp sư phạm mẫu giáo nhà trẻ Hà Nội.  Vị trí công tác: Giáo viên mầm non tại Trường mầm non Thăng Long -...
Cô giáo Quách Thị Kim Khuyên

Cô giáo Quách Thị Kim Khuyên

22-10-2018 08:49 | 0 bình luận | 27 xem
Cô giáo: Quách Thị Kim Khuyên  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Cao đẳng trường Cao Đẳng Hải Dương Là Giáo viên trường Mầm non Thăng Long từ tháng 06/2018 đến nay Mục tiêu phấn đấu trong thời...
Cô giáo Quách Thị Thương

Cô giáo Quách Thị Thương

17-03-2017 09:12 | 0 bình luận | 92 xem
Cô giáo: Quách Thị Thương​ Trình độ chuyên môn:  Tốt nghiệp chuyên ngành Mầm non Trường Đại Học Hoa Lư, năm 2014. Vị trí công tác: Giáo viên tại Trường Mầm non Thăng Long – Bill Gates Schools Là...
Cô giáo Trần Thị Duyên

Cô giáo Trần Thị Duyên

17-03-2017 13:21 | 0 bình luận | 115 xem
Cô giáo: Trần Thị Duyên  Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp chuyên ngành mầm non Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, năm 2009. Vị trí công tác: Tổ trưởng chuyên môn - Giáo viên Trường Mầm non Thăng...
Cô giáo Trần Thị Hải Anh

Cô giáo Trần Thị Hải Anh

16-03-2017 15:38 | 0 bình luận | 728 xem
Cô giáo: Trần Thị Hải Anh Trình độ chuyên môn:  Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Trung Ương (Hệ trung cấp) – Khoa Giáo dục Mầm Non Vị trí công tác:  Là giáo viên mầm non tại...
Cô giáo Trần Thị Lan Anh

Cô giáo Trần Thị Lan Anh

17-03-2017 08:56 | 0 bình luận | 113 xem
Cô giáo:  Trần Thị Lan Anh​ Trình độ chuyên môn:  Đại học Sư phạm Hà Nội 2  Khoa Mầm Non. Vị trí công tác: Giáo viên mầm non Công tác tại Hệ thống Giáo dục Bill Gates từ...
Cô giáo Vũ Thị Hoài

Cô giáo Vũ Thị Hoài

04-12-2018 16:02 | 0 bình luận | 23 xem
Cô giáo: Vũ Thị Hoài  Trình độ chuyên môn: Cao đẳng  Là Giáo viên công tác tại Hệ thống Giáo dục Bill Gates từ năm 2018 đến nay.
Cô giáo: Nguyễn Thị Huệ

Cô giáo: Nguyễn Thị Huệ

16-03-2017 16:43 | 0 bình luận | 111 xem
Cô giáo: Nguyễn Thị Huệ Trình độ chuyên môn:  Tốt nghiệp Trường Cao đẳng sư phạm mẫu giáo TW Vị trí công tác: Giáo viên Trường Mầm non Thăng Long - Hệ thống Giáo dục Bill Gates  Kinh nghiệm công...
Cô giáo: Trần Thị Oanh

Cô giáo: Trần Thị Oanh

16-03-2017 16:47 | 0 bình luận | 106 xem
Cô giáo: Trần Thị Oanh ​ Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Sư phạm Hà Nam Vị trí công tác: Giáo viên Trường Mầm non Thăng Long - Hệ thống Giáo dục Bill Gates  Kinh nghiệm công tác: 5 năm...
Chat với chúng tôi
Đăng ký trực tuyến