Cô giáo Ninh Thị Hải

1489630731 | 0 bình luận | 781 xem

Cô giáo: Ninh Thị Hải

Trình độ chuyên môn:  Tốt nghiệp loại Giỏi, Sư phạm Tiếng Anh – ĐH Sư phạm Hà Nội I. Tốt nghiệp loại Khá, Sư phạm Tin học – ĐH Sư phạm Hà Nội I. 

Vị trí công tác: Giáo viên dạy môn Ngữ văn Trường THCS & THPT  Quốc tế Thăng Long - thuộc Hệ thống giáo dục Bill Gates. 

-    Giáo viên dạy giỏi cấp trường.
-    Giáo viên dạy giỏi cấp quận Hà Đông.
-    Lao động tiên tiến xuất sắc.

Xem thêm
Chat với chúng tôi
Đăng ký trực tuyến