Nhân sự THCS & THPT

Cô giáo Nguyễn Mai Phương

Cô giáo Nguyễn Mai Phương

29-09-2017 10:08 | 0 bình luận | 1959 xem
Cô giáo: Nguyễn Mai Phương - Cử nhân Công nghệ thông tin – Trường đại học Sư phạm Hà Nội - Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh – Trường đại học Sư Phạm Hà Nội Vị trí...
Cô giáo Nguyễn Thị Hàn Thi

Cô giáo Nguyễn Thị Hàn Thi

22-02-2017 15:17 | 0 bình luận | 977 xem
  Giáo viên: Nguyễn Thị Hàn Thi Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp loại Giỏi, chuyên ngành Sư phạm Toán học - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Vị trí công tác: Giáo viên dạy môn Toán...
Cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Lan

Cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Lan

17-03-2017 10:48 | 0 bình luận | 396 xem
  Cô giáo: Nguyễn Thị Ngọc Lan Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp loại Xuất sắc lớp Tài năng, chuyên ngành Ngữ Văn – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Vị trí công tác: Giáo viên...
Cô giáo Nguyễn Thị Vân Anh

Cô giáo Nguyễn Thị Vân Anh

09-03-2017 16:29 | 0 bình luận | 3500 xem
Cô giáo: Nguyễn Thị Vân Anh Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp loại Giỏi - Chuyên ngành Sư phạm Toán Học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Vị trí công tác: Giáo viên môn Toán...
Cô giáo Phạm Thanh Lịch

Cô giáo Phạm Thanh Lịch

03-11-2020 07:40 | 0 bình luận | 71 xem
Cô giáo: Phạm Thanh Lịch Trình độ chuyên môn: Cử nhân Địa lí – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Vị trí công tác: giáo viên dạy môn Địa lí Trường THCS & THPT Quốc...
Cô giáo Trần Thị Huyền Trang

Cô giáo Trần Thị Huyền Trang

09-03-2017 16:31 | 0 bình luận | 3159 xem
Cô giáo: Trần Thị Huyền Trang Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp hệ chính qui, loại xuất sắc, Khoa Vật Lí, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Vị trí hiện tại: Giáo viên dạy môn Vật...
Cô giáo Trịnh Thị Hương

Cô giáo Trịnh Thị Hương

02-11-2020 16:50 | 0 bình luận | 81 xem
Cô giáo: Trịnh Thị Hương Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Tin học - trường Đại học Sư phạm Hà Nội, năm 2016. Vị trí công tác: Giáo viên Tin học Trường THCS &...
Cô giáo Vũ Thị Thu Hiền

Cô giáo Vũ Thị Thu Hiền

09-03-2017 16:37 | 0 bình luận | 3540 xem
  Cô giáo: Vũ Thị Thu Hiền Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp loại Xuất sắc lớp Tài năng, chuyên ngành sư phạm Lịch sử - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Vị trí công tác:...
Cô giáo Vũ Thị Trang

Cô giáo Vũ Thị Trang

10-03-2017 13:43 | 0 bình luận | 2862 xem
  Giáo viên: Vũ Thị Trang Trình độ chuyên môn:  Tốt nghiệp loại Xuất sắc - Chuyên ngành Sư phạm Hóa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Vị trí hiện tại: Giáo viên môn Hóa...
Cô giáo: Nguyễn Thị Lựu

Cô giáo: Nguyễn Thị Lựu

08-08-2017 13:43 | 0 bình luận | 940 xem
Cô giáo: Nguyễn Thị Lựu – GV môn Tiếng Anh trường THCS & THPT Quốc tế Thăng Long Trình độ chuyên môn: Cử nhân loại Giỏi - Chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh, trường Đại học...
Cô giáo: Nguyễn Thị Trang

Cô giáo: Nguyễn Thị Trang

08-08-2017 13:39 | 0 bình luận | 915 xem
Cô giáo: Nguyễn Thị Trang – GV môn Toán trường THCS & THPT Quốc tế Thăng Long Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Sư phạm Toán- Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học...
Cô giáo: Trần Thị Mùi

Cô giáo: Trần Thị Mùi

10-03-2017 13:28 | 0 bình luận | 1063 xem
Cô giáo: Trần Thị Mùi Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp khoa Ngữ văn trường Đại học Sư phạm Hà Nội II năm 1998. Vị trí công tác: Giáo viên dạy môn Ngữ văn Trường THCS...
Chat với chúng tôi
Đăng ký trực tuyến