Nhân sự tiểu học

Cô giáo Tạ Thị Thanh Bình

Cô giáo Tạ Thị Thanh Bình

01-07-2017 11:04 | 0 bình luận | 45 xem
Cô giáo: Tạ Thị Thanh Bình Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Vị trí hiện tại: Giáo viên trường tiểu học Quốc tế Thăng Long - thuộc Hệ thống giáo...
Cô giáo Trần Thị Minh Thuý

Cô giáo Trần Thị Minh Thuý

01-07-2017 10:59 | 0 bình luận | 52 xem
Cô giáo: Trần Thị Minh Thuý Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp loại Giỏi - Khoa Giáo dục Tiểu học - trường Đại học Sư phạm Hà Nội Ví trí công tác: Giáo viên Tiểu học     Là...
Cô giáo Trần Thị Thu Hương

Cô giáo Trần Thị Thu Hương

22-02-2017 15:27 | 0 bình luận | 186 xem
  Cô giáo: Trần Thị Thu Hương Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Khoa Tiếng Anh Trường Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội Vị trí công tác: Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Quốc tế Thăng...
Cô giáo Trần Thị Thúy Hằng

Cô giáo Trần Thị Thúy Hằng

22-02-2017 15:11 | 0 bình luận | 65 xem
Cô giáo: Trần Thị Thúy Hằng Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp chuyên ngành GD Tiểu học, Trường Đại học sư phạm 1 Hà Nội. Vị trí công tác: Giáo viên Trường Tiểu học Quốc tế...
Cô giáo Trần Thị Thúy Phương

Cô giáo Trần Thị Thúy Phương

22-02-2017 14:42 | 0 bình luận | 519 xem
Họ tên giáo viên: Trần Thị Thúy Phương Trình độ học vấn: Khoa Tiểu học - Đại học Sư phạm Hà Nội Vị trí hiện tại: Giáo viên Trường Tiểu học Quốc tế Thăng long -...
Cô giáo Trịnh Thị Hồng

Cô giáo Trịnh Thị Hồng

22-02-2017 14:50 | 0 bình luận | 937 xem
Họ tên giáo viên: Trịnh Thị Hồng Trình độ học vấn: Tốt nghiệp loại giỏi Khoa Tiểu học - Đại học Sư phạm 2 Hà Nội Vị trí công tác: Giáo viên Tiểu học Thành tích cá...
Cô giáo Võ Thị Nhung

Cô giáo Võ Thị Nhung

22-02-2017 15:41 | 0 bình luận | 178 xem
Cô giáo: Võ Thị Nhung Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học SP Nghệ Thuật TW năm 2011. Vị trí công tác: Giáo viên Âm nhạc và Múa Trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long...
Cô giáo Vũ Thị Diệu Linh

Cô giáo Vũ Thị Diệu Linh

22-02-2017 15:06 | 0 bình luận | 226 xem
Cô giáo: Vũ Thị Diệu Linh Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2013. Vị trí hiện tại: Giáo viên Trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long - thuộc hệ...
Cô giáo Vũ Thị Hải

Cô giáo Vũ Thị Hải

01-07-2017 11:00 | 0 bình luận | 192 xem
Cô giáo: Vũ Thị Hải Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp bằng Giỏi - Khoa Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Vị trí công tác: Giáo viên Trường Tiểu học Quốc tế Thăng...
Cô giáo Vũ Thị Phương

Cô giáo Vũ Thị Phương

22-02-2017 14:52 | 0 bình luận | 189 xem
Cô giáo: Vũ Thị Phương Trình độ chuyên môn: Cao Đẳng sư phạm Hà Nội, tốt nghiệp năm 1995 Vị trí công tác: Giáo viên Trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long - thuộc Hệ thống giáo...
Cô giáo Vũ Thị Thảo Nhung

Cô giáo Vũ Thị Thảo Nhung

01-07-2017 11:01 | 0 bình luận | 51 xem
Cô giáo: Vũ Thị Thảo Nhung Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp loại Giỏi, hệ chính qui, Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường ĐHSP Hà Nội. Vị trí công tác: Giáo viên Trường Tiểu học Quốc...
Cô giáo Vũ Thị Trang

Cô giáo Vũ Thị Trang

22-02-2017 14:33 | 0 bình luận | 372 xem
Họ và tên giáo viên: Vũ Thị Trang Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp loại Giỏi ngành Tiểu học, Trường Cao Đẳng Sư phạm Hà Nội, Vị trí hiện tại: Giáo viên Trường Tiểu học Quốc tế Thăng...
Chat với chúng tôi
Đăng ký trực tuyến