Nhân sự tiểu học

Cô giáo Trần Thị Thu Hương

Cô giáo Trần Thị Thu Hương

22-02-2017 15:27 | 0 bình luận | 678 xem
  Cô giáo: Trần Thị Thu Hương Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Khoa Tiếng Anh Trường Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội Vị trí công tác: Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Quốc tế Thăng...
Cô giáo Trần Thị Thúy Hằng

Cô giáo Trần Thị Thúy Hằng

22-02-2017 15:11 | 0 bình luận | 663 xem
Cô giáo: Trần Thị Thúy Hằng Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp chuyên ngành GD Tiểu học, Trường Đại học sư phạm 1 Hà Nội. Vị trí công tác: Giáo viên Trường Tiểu học Quốc tế...
Cô giáo Triệu Hải Yến

Cô giáo Triệu Hải Yến

22-06-2018 16:24 | 0 bình luận | 311 xem
Cô giáo: Triệu Hải Yến Trình độ chuyên môn: ​Tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, chuyên ngành Giáo dục Tiểu học, loại giỏi, năm 2017. Vị trí công tác: Giáo viên Trường Tiểu học Quốc tế Thăng...
Cô giáo Vũ Thị Khánh Linh

Cô giáo Vũ Thị Khánh Linh

13-09-2021 16:18 | 0 bình luận | 72 xem
 Cô giáo: Vũ Thị Khánh Linh.  Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp loại Giỏi chuyên ngành Giáo dục Tiểu học, trường  Đại học Sư phạm Hà Nội 2.  Vị trí công tác: Giáo viên Trường Tiểu học Quốc tế...
Cô giáo Vũ Thị Thảo Nhung

Cô giáo Vũ Thị Thảo Nhung

01-07-2017 11:01 | 0 bình luận | 501 xem
Cô giáo: Vũ Thị Thảo Nhung Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp loại Giỏi, hệ chính qui, Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường ĐHSP Hà Nội. Vị trí công tác: Giáo viên Trường Tiểu học Quốc...
Cô giáo: Chu Thị Thu Hà.

Cô giáo: Chu Thị Thu Hà.

08-08-2019 09:04 | 0 bình luận | 551 xem
Cô giáo: Chu Thị Thu Hà Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp loại Xuất Sắc chuyên ngành Giáo dục Tiểu học, trường  Đại học Sư phạm Hà Nội. Vị trí công tác: Giáo viên Trường Tiểu học Quốc...
Cô giáo: Đào Thị Tố Uyên

Cô giáo: Đào Thị Tố Uyên

08-08-2019 09:03 | 0 bình luận | 457 xem
Cô giáo: Đào Thị Tố Uyên. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp loại Xuất Sắc chuyên ngành Giáo dục Tiểu học, trường  Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Vị trí công tác: Giáo viên Trường Tiểu học...
Cô giáo: Đỗ Phương Thảo

Cô giáo: Đỗ Phương Thảo

08-08-2019 09:36 | 0 bình luận | 292 xem
Cô giáo: Đỗ Phương Thảo Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp loại Giỏi khoa Giáo dục Tiểu học trường Đại học Sư phạm Hà Nội Vị trí công tác: Giáo viên Trường Tiểu học Quốc tế...
Cô giáo: La Thị Phương

Cô giáo: La Thị Phương

08-08-2019 08:52 | 0 bình luận | 235 xem
Cô giáo: La Thị Phương. Trình độ học vấn: Khoa Tiểu học - Đại học Sư phạm Hà Nội Vị trí hiện tại: Giáo viên Trường Tiểu học Quốc tế Thăng long - Bill Gates Schools. Thành...
Cô giáo: Nguyễn Yến Trang

Cô giáo: Nguyễn Yến Trang

08-08-2019 08:47 | 0 bình luận | 230 xem
Cô giáo: Nguyễn Yến Trang Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp loại Xuất sắc, chuyên ngành Giáo dục Tiểu học – Sư phạm Tiếng Anh, khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.  Vị...
Cô giáo: Trần Phương Thảo

Cô giáo: Trần Phương Thảo

08-08-2019 08:31 | 0 bình luận | 352 xem
Cô giáo: Trần Phương Thảo Trình độ chuyên môn: ​Tốt nghiệp Đại học Sư phạm, loại Giỏi. Một số thành tích cá nhân: -  Được trao tặng giấy khen sinh viên Giỏi trong suốt 4 năm học tại ĐH...
Thầy giáo Hoàng Xuân Hùng

Thầy giáo Hoàng Xuân Hùng

22-02-2017 15:36 | 0 bình luận | 1434 xem
Thầy giáo: Hoàng Xuân Hùng Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Loại Giỏi Khoa sư phạm GDTC – Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội năm 2010. Vị trí công tác: Giáo viên Thể dục Trường...
Chat với chúng tôi
Đăng ký trực tuyến