Nhân sự tiểu học

Cô giáo Nguyễn Thị Thân Thương

Cô giáo Nguyễn Thị Thân Thương

01-07-2017 10:56 | 0 bình luận | 1214 xem
Cô giáo: Nguyễn Thị Thân Thương Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp khoa Giáo dục Tiểu học – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Vị trí công tác: Giáo viên Trường Tiểu học Quốc...
Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hải

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hải

22-02-2017 15:14 | 0 bình luận | 1211 xem
Cô giáo: Nguyễn Thị Thanh Hải Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học - Khoa Giáo dục Tiểu học – Trường Đại học Sư phạm 1 Hà Hội. Vị trí công tác: Giáo viên Trường...
Cô giáo Nguyễn Thị Thảo

Cô giáo Nguyễn Thị Thảo

22-06-2018 16:16 | 0 bình luận | 1098 xem
Cô giáo: Nguyễn Thị Thảo Trình độ chuyên môn: Đại học Tốt nghiệp loại: Xuất sắc  - Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Vị trí công tác: Giáo...
Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà

01-07-2017 10:57 | 0 bình luận | 1305 xem
Cô giáo: Nguyễn Thị Thu Hà Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp bằng giỏi Khoa Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội – ngôi trường đầu ngành và trọng điểm...
Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hằng

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hằng

22-02-2017 15:13 | 0 bình luận | 182 xem
Cô giáo: Nguyễn Thị Thu Hằng Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm Hải Dương năm 1989 Vị trí công tác: Giáo viên Trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long - thuộc hệ...
Cô giáo Nguyễn Thu Hằng

Cô giáo Nguyễn Thu Hằng

22-02-2017 14:36 | 0 bình luận | 830 xem
Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thu Hằng Trình độ chuyên môn: Khoa Tiểu học, Đại học sư phạm hà Nội, năm 2009 Với kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy, cô luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ...
Cô giáo Phạm Thị Phương Trang

Cô giáo Phạm Thị Phương Trang

22-06-2018 16:18 | 0 bình luận | 82 xem
Cô giáo: Phạm Thị Phương Trang Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp loại Xuất sắc ngành Giáo dục Tiểu học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Vị trí hiện tại: Giáo viên Trường Tiểu...
Cô giáo Phùng Thị Hiệp

Cô giáo Phùng Thị Hiệp

22-02-2017 15:17 | 0 bình luận | 400 xem
Cô giáo: Phùng Thị Hiệp Trình độ chuyên môn: Cử nhân loại giỏi Khoa Tiểu học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2. Vị trí công tác: Giáo viên Trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long...
Cô giáo Tạ Thị Thanh Bình

Cô giáo Tạ Thị Thanh Bình

01-07-2017 11:04 | 0 bình luận | 171 xem
Cô giáo: Tạ Thị Thanh Bình Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Vị trí hiện tại: Giáo viên trường tiểu học Quốc tế Thăng Long - thuộc Hệ thống giáo...
Cô giáo Trần Quỳnh Trang

Cô giáo Trần Quỳnh Trang

22-06-2018 16:19 | 0 bình luận | 1233 xem
Cô giáo: Trần Quỳnh Trang Trình độ chuyên môn: ​Tốt nghiệp loại Xuất Sắc chuyên ngành Giáo dục Tiểu học, trường  Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Vị trí công tác: Giáo viên Trường Tiểu học Quốc tế Thăng...
Cô giáo Trần Thị Hoài Thu

Cô giáo Trần Thị Hoài Thu

22-06-2018 16:21 | 0 bình luận | 117 xem
  Cô giáo: Trần Thị Hoài Thu Trình độ chuyên môn: ​Tốt nghiệp Đại học Sư phạm, loại Giỏi. Vị trí công tác: Giáo viên Trường Tiểu học Quốc tế Thăng long - Hệ thống Giáo dục Bill Gates  Khi còn ngồi...
Cô giáo Trần Thị Minh Thuý

Cô giáo Trần Thị Minh Thuý

01-07-2017 10:59 | 0 bình luận | 188 xem
Cô giáo: Trần Thị Minh Thuý Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp loại Giỏi - Khoa Giáo dục Tiểu học - trường Đại học Sư phạm Hà Nội Ví trí công tác: Giáo viên Tiểu học     Là...
Chat với chúng tôi
Đăng ký trực tuyến