Nhân sự tiểu học

Cô giáo Triệu Hải Yến

Cô giáo Triệu Hải Yến

22-06-2018 16:24 | 0 bình luận | 208 xem
Cô giáo: Triệu Hải Yến Trình độ chuyên môn: ​Tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, chuyên ngành Giáo dục Tiểu học, loại giỏi, năm 2017. Vị trí công tác: Giáo viên Trường Tiểu học Quốc tế Thăng...
Cô giáo Trịnh Thị Hồng

Cô giáo Trịnh Thị Hồng

22-02-2017 14:50 | 0 bình luận | 1787 xem
Họ tên giáo viên: Trịnh Thị Hồng Trình độ học vấn: Tốt nghiệp loại giỏi Khoa Tiểu học - Đại học Sư phạm 2 Hà Nội Vị trí công tác: Giáo viên Tiểu học Thành tích cá...
Cô giáo Vũ Thị Diệu Linh

Cô giáo Vũ Thị Diệu Linh

22-02-2017 15:06 | 0 bình luận | 1214 xem
Cô giáo: Vũ Thị Diệu Linh Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2013. Vị trí hiện tại: Giáo viên Trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long - thuộc hệ...
Cô giáo Vũ Thị Thảo Nhung

Cô giáo Vũ Thị Thảo Nhung

01-07-2017 11:01 | 0 bình luận | 398 xem
Cô giáo: Vũ Thị Thảo Nhung Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp loại Giỏi, hệ chính qui, Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường ĐHSP Hà Nội. Vị trí công tác: Giáo viên Trường Tiểu học Quốc...
Cô giáo Vũ Thị Trang

Cô giáo Vũ Thị Trang

22-02-2017 14:33 | 0 bình luận | 1381 xem
Họ và tên giáo viên: Vũ Thị Trang Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp loại Giỏi ngành Tiểu học, Trường Cao Đẳng Sư phạm Hà Nội, Vị trí hiện tại: Giáo viên Trường Tiểu học Quốc tế Thăng...
Cô giáo: Chu Thị Thu Hà.

Cô giáo: Chu Thị Thu Hà.

08-08-2019 09:04 | 0 bình luận | 324 xem
Cô giáo: Chu Thị Thu Hà Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp loại Xuất Sắc chuyên ngành Giáo dục Tiểu học, trường  Đại học Sư phạm Hà Nội. Vị trí công tác: Giáo viên Trường Tiểu học Quốc...
Cô giáo: Đào Thị Tố Uyên

Cô giáo: Đào Thị Tố Uyên

08-08-2019 09:03 | 0 bình luận | 285 xem
Cô giáo: Đào Thị Tố Uyên. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp loại Xuất Sắc chuyên ngành Giáo dục Tiểu học, trường  Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Vị trí công tác: Giáo viên Trường Tiểu học...
Cô giáo: Đỗ Phương Thảo

Cô giáo: Đỗ Phương Thảo

08-08-2019 09:36 | 0 bình luận | 146 xem
Cô giáo: Đỗ Phương Thảo Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp loại Giỏi khoa Giáo dục Tiểu học trường Đại học Sư phạm Hà Nội Vị trí công tác: Giáo viên Trường Tiểu học Quốc tế...
Cô giáo: La Thị Phương

Cô giáo: La Thị Phương

08-08-2019 08:52 | 0 bình luận | 97 xem
Cô giáo: La Thị Phương. Trình độ học vấn: Khoa Tiểu học - Đại học Sư phạm Hà Nội Vị trí hiện tại: Giáo viên Trường Tiểu học Quốc tế Thăng long - Bill Gates Schools. Thành...
Cô giáo: Nguyễn Yến Trang

Cô giáo: Nguyễn Yến Trang

08-08-2019 08:47 | 0 bình luận | 89 xem
Cô giáo: Nguyễn Yến Trang Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp loại Xuất sắc, chuyên ngành Giáo dục Tiểu học – Sư phạm Tiếng Anh, khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.  Vị...
Cô giáo: Trần Phương Thảo

Cô giáo: Trần Phương Thảo

08-08-2019 08:31 | 0 bình luận | 122 xem
Cô giáo: Trần Phương Thảo Trình độ chuyên môn: ​Tốt nghiệp Đại học Sư phạm, loại Giỏi. Một số thành tích cá nhân: -  Được trao tặng giấy khen sinh viên Giỏi trong suốt 4 năm học tại ĐH...
Thầy giáo Hoàng Xuân Hùng

Thầy giáo Hoàng Xuân Hùng

22-02-2017 15:36 | 0 bình luận | 1158 xem
Thầy giáo: Hoàng Xuân Hùng Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Loại Giỏi Khoa sư phạm GDTC – Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội năm 2010. Vị trí công tác: Giáo viên Thể dục Trường...
Chat với chúng tôi
Đăng ký trực tuyến