Nhân sự tiểu học

Cô giáo Trần Thị Thu Hương

Cô giáo Trần Thị Thu Hương

22-02-2017 15:27 | 0 bình luận | 373 xem
  Cô giáo: Trần Thị Thu Hương Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Khoa Tiếng Anh Trường Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội Vị trí công tác: Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Quốc tế Thăng...
Cô giáo Trần Thị Thúy Hằng

Cô giáo Trần Thị Thúy Hằng

22-02-2017 15:11 | 0 bình luận | 165 xem
Cô giáo: Trần Thị Thúy Hằng Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp chuyên ngành GD Tiểu học, Trường Đại học sư phạm 1 Hà Nội. Vị trí công tác: Giáo viên Trường Tiểu học Quốc tế...
Cô giáo Trần Thị Thúy Phương

Cô giáo Trần Thị Thúy Phương

22-02-2017 14:42 | 0 bình luận | 973 xem
Họ tên giáo viên: Trần Thị Thúy Phương Trình độ học vấn: Khoa Tiểu học - Đại học Sư phạm Hà Nội Vị trí hiện tại: Giáo viên Trường Tiểu học Quốc tế Thăng long -...
Cô giáo Triệu Hải Yến

Cô giáo Triệu Hải Yến

22-06-2018 16:24 | 0 bình luận | 85 xem
Cô giáo: Triệu Hải Yến Trình độ chuyên môn: ​Tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, chuyên ngành Giáo dục Tiểu học, loại giỏi, năm 2017. Vị trí công tác: Giáo viên Trường Tiểu học Quốc tế Thăng...
Cô giáo Trịnh Thị Hồng

Cô giáo Trịnh Thị Hồng

22-02-2017 14:50 | 0 bình luận | 1349 xem
Họ tên giáo viên: Trịnh Thị Hồng Trình độ học vấn: Tốt nghiệp loại giỏi Khoa Tiểu học - Đại học Sư phạm 2 Hà Nội Vị trí công tác: Giáo viên Tiểu học Thành tích cá...
Cô giáo Võ Thị Nhung

Cô giáo Võ Thị Nhung

22-02-2017 15:41 | 0 bình luận | 353 xem
Cô giáo: Võ Thị Nhung Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học SP Nghệ Thuật TW năm 2011. Vị trí công tác: Giáo viên Âm nhạc và Múa Trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long...
Cô giáo Vũ Thị Diệu Linh

Cô giáo Vũ Thị Diệu Linh

22-02-2017 15:06 | 0 bình luận | 711 xem
Cô giáo: Vũ Thị Diệu Linh Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2013. Vị trí hiện tại: Giáo viên Trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long - thuộc hệ...
Cô giáo Vũ Thị Phương

Cô giáo Vũ Thị Phương

22-02-2017 14:52 | 0 bình luận | 572 xem
Cô giáo: Vũ Thị Phương Trình độ chuyên môn: Cao Đẳng sư phạm Hà Nội, tốt nghiệp năm 1995 Vị trí công tác: Giáo viên Trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long - thuộc Hệ thống giáo...
Cô giáo Vũ Thị Thảo Nhung

Cô giáo Vũ Thị Thảo Nhung

01-07-2017 11:01 | 0 bình luận | 236 xem
Cô giáo: Vũ Thị Thảo Nhung Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp loại Giỏi, hệ chính qui, Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường ĐHSP Hà Nội. Vị trí công tác: Giáo viên Trường Tiểu học Quốc...
Cô giáo Vũ Thị Trang

Cô giáo Vũ Thị Trang

22-02-2017 14:33 | 0 bình luận | 913 xem
Họ và tên giáo viên: Vũ Thị Trang Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp loại Giỏi ngành Tiểu học, Trường Cao Đẳng Sư phạm Hà Nội, Vị trí hiện tại: Giáo viên Trường Tiểu học Quốc tế Thăng...
Thầy giáo Hoàng Xuân Hùng

Thầy giáo Hoàng Xuân Hùng

22-02-2017 15:36 | 0 bình luận | 942 xem
Thầy giáo: Hoàng Xuân Hùng Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Loại Giỏi Khoa sư phạm GDTC – Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội năm 2010. Vị trí công tác: Giáo viên Thể dục Trường...
Thầy giáo Nguyễn Đức Khôi

Thầy giáo Nguyễn Đức Khôi

22-02-2017 15:37 | 0 bình luận | 570 xem
Thầy giáo: Nguyễn Đức Khôi Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Loại Giỏi Khoa sư phạm GDTC – Trường ĐH TDTT Bắc Ninh, ra trường năm 2012. Vị trí công tác: Giáo viên Thể dục Trường Tiểu...
Chat với chúng tôi
Đăng ký trực tuyến