Chương trình chào mừng năm học mới 2021 - 2022 của trường THCS & THPT Quốc tế Thăng Long

1630387003 | 0 bình luận | 131 xem

BILL GATES SCHOOLS TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO VỀ CHƯƠNG TRÌNH CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2021 - 2022 CỦA TRƯỜNG THCS & THPT QUỐC TẾ THĂNG LONG, CỤ THỂ NHƯ SAU: 

- THỜI GIAN: 8H40 THỨ HAI NGÀY 6/9/2021

- HÌNH THỨC: TRỰC TUYẾN

- THAM DỰ: HỌC SINH THAM DỰ THEO TỪNG PHÒNG HỌC TRỰC TUYẾN CỦA TỪNG LỚP

KÍNH MONG QUÝ PHỤ HUYNH GHI NHỚ THỜI GIAN VÀ CHO CON THAM DỰ ĐÚNG GIỜ!

TRÂN TRỌNG!

Xem thêm
Chat với chúng tôi
Đăng ký trực tuyến