KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2023-2024 VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC HÈ 2024

1716877053 | 0 bình luận | 79 xem

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

 HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2023-2024

VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC HÈ 2024

 

 1. Thời gian: 7h45, Thứ Sáu, ngày 31 tháng 5 năm 2024
 2. Địa điểm: Hội trường tầng 3 nhà B, Hệ thống Giáo dục Bill Gates
 3. Thành phần: Chủ tịch HĐGD, toàn thể CBGV, NV trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long
 4. Chương trình
 • Khởi động tập thể- trò chơi vận động; nhảy tập thể…
 • Văn nghệ: 02 tiết mục.
 • Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu.
 • Hiệu trưởng báo cáo tổng kết năm học 2023-2024.
 • Đ/c Chủ tịch Hội đồng giáo dục BGS phát biểu ý kiến.
 • Hiệu trưởng phổ biến kế hoạch  hoạt động Hè 2024
 • Tổ chức trao phần thưởng GV có thành tích trong HK II năm học 2023 - 2024

        5. Bế mạc hội nghị- Giao lưu

Trân trọng!

Xem thêm
Chat với chúng tôi
Đăng ký trực tuyến