KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY HỘI SÁNG TẠO CHÀO MỪNG NGÀY NGVN 20/11 Năm học 2023 - 2024

1699436559 | 0 bình luận | 225 xem

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC NGÀY HỘI SÁNG TẠO CHÀO MỪNG NGÀY NGVN 20/11

 Năm học 2023 - 2024 

Căn cứ Kế hoạch năm học 2023 – 2024. Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch tổ chức ngày hội sáng tạo chào mừng ngày NGVN 20/11 năm 2023 của trường MN Thăng Long như sau:

1. Mục đích

- Tạo ra một sân chơi bổ ích và lý thú cho học sinh, giúp khơi dậy niềm đam mê, khả năng sáng tạo, trí tưởng tượng phong phú. Đồng thời tạo cơ hội cho học sinh giao lưu với bạn bè và các thầy cô giáo

2.  Thời gian tham gia : 8h30 Sáng ngày 16 tháng 11 năm 2023

3. Địa điểm: Sảnh hoặc Sân cỏ nhà C 

4.  Thành phần tham gia:

     - Ban giám hiệu, giáo viên mĩ thuật, giáo viên và học sinh toàn trường.

     - 100% giáo viên và học sinh mặc đồng phục BGS

 Kế hoạch chi tiết ngày 16/11/2023

 

Từ 6h45 – 8h30

-Hoàn thành các khu vực tổ chức và cơ sở vật chất.

- Giáo viên dẫn trẻ xuống ổn định tổ chức tại sân cỏ.

8h30 - 10h00

- Giáo viên dẫn trẻ và giới thiệu các khu vực theo thứ tự các lớp => chia học sinh về các khu vực nghệ thuật => Tổ chức cho học tham gia hoạt động=> Trưng bày sản phẩm theo khu vực

Ngày 16/11

Tổng vệ sinh sân trường và các khu vực tổ chức.

Trân trọng!

 

Xem thêm
Chat với chúng tôi
Đăng ký trực tuyến