Tổ chức cuộc thi giải Toán Violympic (TTV và TTA) qua mạng Internet - Vòng 7 - Cấp Trường * Năm học 2020-2021

1610673760 | 0 bình luận | 158 xem

KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi giải Toán Violympic (TTV và TTA)

qua mạng Internet - Vòng 7 - Cấp Trường * Năm học 2020-2021

- Căn cứ Hướng dẫn và Thông báo của Ban tổ chức cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng Internet (Toán Tiếng Việt và Toán Tiếng Anh), năm học 2020-2021;

- Thực hiện Kế hoạch năm học 2020-2021 của trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long;

- Xét theo số học sinh tự nguyện đăng kí tham gia và dựa vào tình hình cơ sở vật chất (phòng máy tính, đường truyền,...) thực tế tại trường;

Ban giám hiệu trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi giải Toán Violympic (TTV & TTA) qua mạng Internet cấp Trường (Vòng 7), cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu. 

1. Mục đích.

- Góp phần đẩy mạnh phong trào ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy-học của trường.

- Là một sân chơi trí tuệ trực tuyến, bổ ích, thân thiện, lành mạnh cho học sinh.

- Tạo điều kiện cho học sinh tiểu học được tiếp cận sớm và sử dụng Internet như một phương tiện, công cụ học tập.

- Hỗ trợ học sinh nâng cao năng lực môn Toán và mở rộng vốn từ thuật ngữ Toán Tiếng Anh; phát triển các kĩ năng CNTT, thực hành trên máy tính của môn Tin học khi tham gia ôn luyện cũng như làm các dạng bài thi trực tuyến.

2. Yêu cầu.

- Học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 tham gia cuộc thi Violympic (TTV và TTA) trên tinh thần tự nguyện đăng kí (đảm bảo đủ yêu cầu theo quy định và hướng dẫn của Ban tổ chức cuộc thi cũng như của Trường).

II. Thể lệ và hướng dẫn cuộc thi.

- Các văn bản, quyết định, hướng dẫn cụ thể về tổ chức cuộc thi các cấp, các vòng tự luyện, thông tin mọi mặt và các thông báo của Ban tổ chức (BTC) được cập nhật trên website www.violympic.vn

Trân trọng!
 

Xem thêm
Chat với chúng tôi
Đăng ký trực tuyến