TỔ CHỨC DÂNG HƯƠNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ TẠI PHƯỜNG ĐẠI KIM CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ

1658285330 | 0 bình luận | 286 xem

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC DÂNG HƯƠNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ TẠI PHƯỜNG ĐẠI KIM

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ           

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích.

- Chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt Sĩ 27/7, duy trì truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”.

- Là dịp để học sinh tham gia hoạt động tình nghĩa, nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc và phẩm chất bộ đội, giáo dục lòng yêu nước, giáo dục học sinh hiểu mọi công dân đều phải chăm lo củng cố quốc phòng, xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc.

2. Yêu cầu.

Đoàn viên mặc áo Đoàn, học sinh mặc đồng phục trắng.

- CBGV, NV được phân công có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho học sinh, hướng dẫn học sinh làm tốt nhiệm vụ được giao.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM GIA.

1. Thời gian: 8h00 – 10h00, thứ 2, ngày 25 tháng 7 năm 2022.

2. Địa điểm: Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Phường Đại Kim.

3. Thành phần: TPT, BCH Đoàn trường, 8 - 10 học sinh được chọn.

III. NỘI DUNG .

TT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THỰC HIỆN

1

7h30 – 7h45

- Học sinh ăn sáng tại trường.

- Các Đ/c được phân công làm công tác chuẩn bị.

Đoàn viên được phân công

2

7h50 – 8h00

Học sinh tập trung tải sảnh A.

HS được chọn

3

8h00 – 8h15

Học sinh di chuyển sang Đài tưởng niệm.

Đoàn viên, HS

4

8h15 – 9h30

- Làm lễ dâng hương.

- Giao lưu với Chủ tịch hội CCB phường Đại Kim và Bí thư Đoàn phường.

- Vệ sinh Đài tưởng niệm.

Đoàn viên, học sinh

5

9h30 – 10h00

Thu dọn CSVC, đôn đốc học sinh lên xe về trường.

Đoàn viên, HS

6

10h00

Học sinh về trường, lên lớp học theo thời khoá biểu.

GV chủ nhiệm

Trân trọng!

 

Xem thêm
Chat với chúng tôi
Đăng ký trực tuyến