Tổ chức thi Violympic Toán Tiếng Việt & Toán Tiếng Anh cấp Trường * Năm học 2018 - 2019

1546420027 | 0 bình luận | 215 xem
  • Căn cứ vào Kế hoạch năm học 2018-2019 của Trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long;
  • Căn cứ tình hình thực tế số học sinh tham gia các vòng tự luyện cuộc thi Violympic Toán Tiếng Việt & Toán Tiếng Anh năm học 2018-2019;

Ban giám hiệu trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi Violympic Toán Tiếng Việt (TTV) & Toán Tiếng Anh (TTA) cấp Trường chi tiết như sau:

I. Mục đích, yêu cầu. 

 1. Mục đích:

  - Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học tại nhà trường.

  - Tạo điều kiện cho học sinh làm quen và sử dụng Internet như một phương tiện và công cụ học tập; Tạo sân chơi trí tuệ trực tuyến, bổ ích, thân thiện, lành mạnh cho học sinh.

  - Đẩy mạnh phong trào học tập nhằm nâng cao chất lượng dạy học nói chung.

2. Yêu cầu:

  - Tất cả học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 đã thi qua các vòng tự luyện và thi hết vòng 6 đều được tham gia vòng 7 - vòng thi điều kiện - cuộc thi Violympic TTV&TTA cấp Trường.

  - Tất cả học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 đã thi qua vòng 7 - vòng điều kiện tại trường, đều được tham gia vòng 8 - vòng thi chính thức - cuộc thi Violympic TTV&TTA cấp Trường.

II. Thời gian, địa điểm.

1/ Vòng 7 - Vòng thi điều kiện cấp Trường.

  • Thời gian: sáng thứ Năm (03/01/2019) thi Violympic Toán Tiếng Anh - các khung giờ thi khác nhau theo khối. (GVCN cho HS lên phòng Tin để thi theo KH)
  • Thời gian: sáng thứ Sáu (04/01/2019) thi Violympic Toán Tiếng Việt - các khung giờ thi khác nhau theo khối. (GVCN cho HS lên phòng Tin để thi theo KH)
  • Địa điểm:   - Học sinh thi tại phòng Tin học - tầng 3 nhà D (có DSHS đính kèm)
  • Lịch thi cụ thể các khối:

 

Toán Tiếng Anh

 

Toán Tiếng Việt

Khối

Sáng 03/01/2019

Khối

Sáng 04/01/2019

5

8h00 đến 8h45

4

8h00 đến 8h45

1

9h00 đến 9h45

1

9h00 đến 9h45

4

5

10h00 đến 10h45

2

10h00 đến 10h45

2

11h00 đến 11h45

3

11h00 đến 11h45

3

 

2/ Vòng 8 - Vòng thi chính thức xét giải cấp Trường.

  • Thời gian: sáng thứ Sáu (11/01/2019) thi Violympic Toán Tiếng Anh - các khung giờ thi khác nhau theo khối. (GVCN cho HS lên phòng Tin để thi theo KH)
  • Thời gian: sáng thứ Ba (15/01/2019) thi Violympic Toán Tiếng Việt - các khung giờ thi khác nhau theo khối. (GVCN cho HS lên phòng Tin để thi theo KH)
  • Địa điểm:   - Học sinh thi tại phòng Tin học - tầng 3 nhà D (có DSHS đính kèm)
  • Lịch thi cụ thể các khối:

Toán Tiếng Anh

Toán Tiếng Việt

Khối 

Sáng 11/01/2019

Khối

Sáng 15/01/2019

5

8h00 đến 8h45

4

8h00 đến 8h45

1

9h00 đến 9h45

1

9h00 đến 9h45

4

10h00 đến 10h45

2

10h00 đến 10h45

2

11h00 đến 11h45

3

11h00 đến 11h45

3

 

 

 
Xem thêm
Chat với chúng tôi
Đăng ký trực tuyến