Tuyển dụng trang chủ

Tuyển dụng cán bộ y tế

Tuyển dụng cán bộ y tế

10-04-2024 15:46 | 0 bình luận | 157 xem
Hệ thống Giáo dục Bill Gates (Bill Gates Schools - BGS) là mô hình trường học cung cấp dịch vụ giáo dục toàn diện, chất lượng cao của Thủ đô Hà Nội. Hệ thống...
Tuyển dụng nhân sự Bếp 2024

Tuyển dụng nhân sự Bếp 2024

27-03-2024 14:28 | 0 bình luận | 202 xem
Hệ thống Giáo dục Bill Gates (Bill Gates Schools - BGS) là mô hình trường học cung cấp dịch vụ giáo dục toàn diện, chất lượng cao của Thủ đô Hà Nội. Hệ thống...
Tuyển dụng nhân sự năm học 2024-2025 ( Bill Gates Schools)

Tuyển dụng nhân sự năm học 2024-2025 ( Bill Gates Schools)

15-03-2024 09:38 | 0 bình luận | 1360 xem
BILL GATES SCHOOLS THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG  MẦM NON – TIỂU HỌC – THCS&THPT Hệ thống Giáo dục Bill Gates (Bill Gates Schools - BGS) là mô hình trường học cung cấp dịch vụ giáo dục toàn diện,...
Tuyển dụng Nhân Viên Quay Dựng ( Video Editor)

Tuyển dụng Nhân Viên Quay Dựng ( Video Editor)

22-01-2024 09:48 | 0 bình luận | 241 xem
Hệ thống Giáo dục Bill Gates (Bill Gates Schools - BGS) là mô hình trường học cung cấp dịch vụ giáo dục toàn diện, chất lượng cao của Thủ đô Hà Nội. Hệ thống...
Tuyển dụng nhân sự năm học 2023-2024

Tuyển dụng nhân sự năm học 2023-2024

19-04-2023 17:05 | 0 bình luận | 1834 xem
BILL GATES SCHOOLS THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG  MẦM NON – TIỂU HỌC – THCS&THPT Hệ thống Giáo dục Bill Gates (Bill Gates Schools - BGS) là mô hình trường học cung cấp dịch vụ giáo dục...
Tuyển dụng cán bộ Truyền thông

Tuyển dụng cán bộ Truyền thông

19-04-2023 16:53 | 0 bình luận | 476 xem
Hệ thống giáo dục Bill Gates (gồm Hệ Mầm non, Tiểu học, THCS & THPT) thông báo về công tác tuyển dụng cán bộ Truyền thông, như sau:  Tuyển dụng cán bộ Truyền  thông  1/ Số lượng: 03 2/ Điều kiện dự tuyển: - Trình độ...
Tuyển dụng cán bộ IT

Tuyển dụng cán bộ IT

27-09-2022 14:48 | 0 bình luận | 760 xem
Hệ thống Giáo dục Bill Gates (Bill Gates Schools - BGS) là mô hình trường học cung cấp dịch vụ giáo dục toàn diện, chất lượng cao của Thủ đô Hà Nội. Hệ thống...
Tuyển Hiệu trưởng Tiểu học - Hiệu trưởng Trung học

Tuyển Hiệu trưởng Tiểu học - Hiệu trưởng Trung học

20-08-2022 09:09 | 0 bình luận | 831 xem
Hệ thống Giáo dục Bill Gates (Bill Gates Schools - BGS) là mô hình trường học cung cấp dịch vụ giáo dục toàn diện, chất lượng cao của Thủ đô Hà Nội. Hệ thống...
Tuyển dụng Nam đầu bếp

Tuyển dụng Nam đầu bếp

17-08-2022 09:56 | 0 bình luận | 558 xem
Hệ thống Giáo dục Bill Gates (Bill Gates Schools - BGS) là mô hình trường học cung cấp dịch vụ giáo dục toàn diện, chất lượng cao của Thủ đô Hà Nội. Hệ thống...
Tuyển dụng Cán bộ kế toán

Tuyển dụng Cán bộ kế toán

16-08-2022 16:35 | 0 bình luận | 717 xem
Hệ thống Giáo dục Bill Gates (Bill Gates Schools - BGS) là mô hình trường học cung cấp dịch vụ giáo dục toàn diện, chất lượng cao của Thủ đô Hà Nội. Hệ thống...
Tuyển nhân viên Bảo vệ

Tuyển nhân viên Bảo vệ

18-04-2022 10:32 | 0 bình luận | 827 xem
Hệ thống giáo dục Bill Gates (gồm Hệ Mầm non, Tiểu học, THCS & THPT) thông báo về công tác tuyển dụng nhân viên Bảo vệ, như sau: Tuyển dụng nhân viên Bảo vệ 1/ Số lượng: 02 2/ Điều kiện...
Tuyển dụng nhân sự năm học 2022-2023

Tuyển dụng nhân sự năm học 2022-2023

24-03-2022 15:22 | 0 bình luận | 2615 xem
Hệ thống Giáo dục Bill Gates (Bill Gates Schools - BGS) là mô hình trường học cung cấp dịch vụ giáo dục toàn diện, chất lượng cao của Thủ đô Hà Nội. Hệ thống...
Chat với chúng tôi
Đăng ký trực tuyến