Bill Gates Schools TV


Tiết mục: You raised me up - Festival Bill Gates Schools -  Season 5 (2016 - 2017)

Tiết mục: You raised me up - Festival Bill Gates Schools - Season 5 (2016 - 2017)

Tiết mục: Vươn cao Việt Nam - Festival Bill Gates Schools -  Season 5 (2016 - 2017)

Tiết mục: Vươn cao Việt Nam - Festival Bill Gates Schools - Season 5 (2016 - 2017)

Hoạt cảnh hát múa: Tiếng gà quê - Festival Bill Gates Schools - Season 5 (2016 - 2017)

Hoạt cảnh hát múa: Tiếng gà quê - Festival Bill Gates Schools - Season 5 (2016 - 2017)

Trình diễn thời trang: Sắc Màu Bill Gates - Festival Bill Gates Schools -  Season 5 (2016 - 2017)

Trình diễn thời trang: Sắc Màu Bill Gates - Festival Bill Gates Schools - Season 5 (2016 - 2017)

Màn võ thuật: Khí phách anh hùng - Festival BillGates Schools - Season 5 (2016 - 2017)

Màn võ thuật: Khí phách anh hùng - Festival BillGates Schools - Season 5 (2016 - 2017)

Màn hát múa: A Song of Peace - Học sinh hệ thống BillGates

Màn hát múa: A Song of Peace - Học sinh hệ thống BillGates

Festival Bill Gates Schools - Season 5 (2016 - 2017)

Festival Bill Gates Schools - Season 5 (2016 - 2017)

Tiết mục: Múa

Tiết mục: Múa "Bánh trôi nước" - Festival Bill Gates Schools (2016 - 2017)

Tiết mục: Song ca

Tiết mục: Song ca "Người đẹp và quái thú" - Festival Bill Gates Schools (2016 - 2017)

Tiết mục: Con có mẹ rồi - Tốp ca học sinh khối 4 Trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long - BGS

Tiết mục: Con có mẹ rồi - Tốp ca học sinh khối 4 Trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long - BGS

Tiết mục: Múa Công - Festival Bill Gates Schools - Season 5 (2016 - 2017)

Tiết mục: Múa Công - Festival Bill Gates Schools - Season 5 (2016 - 2017)

Tiết mục: Nhảy

Tiết mục: Nhảy "EGO" - Festival Bill Gates Schools - Season 5 (2016 - 2017)

Tiết mục: Summer Summer Song - Festival Bill Gates Schools - Season 5 (2016 - 2017)

Tiết mục: Summer Summer Song - Festival Bill Gates Schools - Season 5 (2016 - 2017)

Nhảy Hiphop

Nhảy Hiphop "Bye Bye Bye" - BGS'S GOT TALENT KIDS 2017

Dancesport

Dancesport "Number Nine" - BGS'S GOT TALENT KIDS 2017

Dancesport

Dancesport "No Body" - BGS's Got Talent Kids 2017

Đại hội Thể thao 2017 - Trường tiểu học Quốc tế Thăng Long - BGS

Đại hội Thể thao 2017 - Trường tiểu học Quốc tế Thăng Long - BGS

Bài hát Em vào lớp mới - BGS's Got Talent Kids 2017

Bài hát Em vào lớp mới - BGS's Got Talent Kids 2017

Bài hát Bà còng đi chợ trời mưa - BGS's Got Talent Kids 2017

Bài hát Bà còng đi chợ trời mưa - BGS's Got Talent Kids 2017

Alibaba - BGS's Got Talent Kids 2017

Alibaba - BGS's Got Talent Kids 2017

Vũ điệu No Face, No Name, No Number - BGS's Got Talent Kids 2017

Vũ điệu No Face, No Name, No Number - BGS's Got Talent Kids 2017

Chat với chúng tôi
Đăng ký trực tuyến