TB CHƯƠNG TRÌNH ỦNG HỘ NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN TẠI TỈNH BẮC CẠN

1484820098 | 0 bình luận | 5806 xem

 

HỆ THỐNG GIÁO DỤC BILL GATES

-----------------------------

Số:       /TB – HC/VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------------

      

 Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 2017

 

THÔNG BÁO  

(V/v: Thông báo thời gian Kế hoạch đi ủng hộ từ thiện)

 

                           Kính gửi 

- Trường Mầm Non Thăng Long;

- Trường Tiểu học  Quốc tế Thăng Long;

- Trường THCS & THPT Quốc tế Thăng Long;

- Ban phụ huynh các trường.

 

      Sau một thời gian phát động phong trào quyên góp ủng hộ từ thiện tại Bill Gates Schools, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cán bộ, giáo viên, học sinh và các tổ chức, cá nhân với tinh thần đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, lá lành đùm lá rách đối với những hoàn cảnh khó khăn tại các vùng miền xa xôi của Tổ Quốc; Được sự nhất trí và phối hợp của công an tỉnh Bắc Cạn, Hệ thống giáo dục Bill Gates tổ chức chuyến đi làm từ thiện trước Tết Nguyên Đán Đinh Dậu như sau:

  1. 1.      Địa điểm:

-          Xã Ba Bể - Huyện Ba Bể - Tỉnh Bắc Cạn;

  1. 2.      Thời gian: (dự kiến)

-          01 ngày: Từ 04h45’ đến 19h00 Ngày thứ 7 – 21/01/2017 (tức 24 âm lịch)

-          Xe xuất phát tại cổng nhà A – Hệ thống Giáo dục Bill Gates, lúc 04h45’ cùng ngày

  1. 3.      Thành phần:

-          Hội đồng giáo dục;

-          Đại diện giáo viên và học sinh các trường trong hệ thống;

-          Văn phòng, Truyền thông, Kế toán (mỗi đơn vị cử 01 đồng chí);

-          Phụ huynh học sinh (Phụ huynh tự túc phương tiện đi lại);

-          Đại diện các đơn vị hợp tác (tự túc phương tiện đi lại).

  1. 4.      Cụ thể:

-          Phương tiện di chuyển: ô tô 16 chỗ do nhà trường bố trí;

-          Có nghỉ ăn cơm trưa và tối.

  1. 5.      Phân công chuẩn bị:

-          Nhà trường chuẩn bị 01 xe 16 chỗ và 01 xe chở hàng; Huy động thêm xe phụ huynh và các đơn vị bạn;

-          Tổ bán trú, tạp vụ, tổng phụ trách đội phối hợp cùng văn phòng đóng gói hàng ủng hộ xong trước 15h ngày 20/1/2017 (chiều thứ 6).

-          Phòng kế toán: Chuẩn bị kinh phí ăn đường cho đoàn (cả đi và về).

-          Phòng truyền thông: lên maket thiết kế pano treo trên xe.

Nhà trường thông báo để các tập thể, cá nhân, các nhà hảo tâm, phụ huynh học sinh đăng ký thăm gia gửi danh sách về văn phòng trước ngày 19/01/2017 để tổng hợp báo cáo.

Các cán bộ, giáo viên, bộ phận có liên quan chuẩn bị để chuyến đi thành công tốt đẹp.

 

Nơi nhận

    - Như trên;

    - Các bộ phận chức năng;

    - Lưu văn thư.

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

 

(Đã ký)

 

 

Ngô Xuân Liệu

                                                                                                          

Xem thêm
Chat với chúng tôi
Đăng ký trực tuyến