Nhân sự mầm non

Cô giáo Nguyễn Thị Huyền Trang

Cô giáo Nguyễn Thị Huyền Trang

17-03-2017 11:01 | 0 bình luận | 204 xem
Cô giáo: Nguyễn Thị Huyền Trang Trình độ chuyên môn: Trung cấp sư phạm. Hiện đang học liên thông Đại học sư phạm. Vị trí công tác:  Giáo viên mầm non tại Trường Mầm Non Thăng Long. Năm 2016:...
Cô giáo Nguyễn Thị Mỹ Ngân

Cô giáo Nguyễn Thị Mỹ Ngân

16-03-2017 16:33 | 0 bình luận | 2459 xem
Cô giáo: Nguyễn Thị Mỹ Ngân Trình độ chuyên môn:  Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo Nhà trẻ Hà Nội. Vị trí công tác: Giáo viên trợ giảng Trường Mầm non Thăng long - Bill Gates Schools. Thành tích...
Cô giáo Nguyễn Thị Nguyệt

Cô giáo Nguyễn Thị Nguyệt

04-12-2018 16:05 | 0 bình luận | 115 xem
Cô giáo: Nguyễn Thị Nguyệt  Trình độ chuyên môn: Trung cấp mầm non Là GV  Trợ giảngCông tác tại Hệ thống Giáo dục Bill Gates từ năm 2017 đến nay. Thành tích cá nhân: Lao động tiên tiến xuất sắc...
Cô giáo Nguyễn Thị Thúy Nga

Cô giáo Nguyễn Thị Thúy Nga

22-10-2018 09:43 | 0 bình luận | 142 xem
Cô giáo: Nguyễn Thị Thúy Nga  Trình độ chuyên môn: Trung cấp sư phạm mẫu giáo nhà trẻ HN  Từ năm 2017 đến nay.Công tác tại Hệ thống Giáo dục Bill Gates  Thành tích cá nhân: Đạt danh hiệu...
Cô giáo Nguyễn Thị Vân

Cô giáo Nguyễn Thị Vân

17-03-2017 09:37 | 0 bình luận | 1804 xem
Cô giáo:  Nguyễn Thị Vân​ Trình độ chuyên môn:   Cử nhân cao đẳng - Chuyên ngành Giáo dục mầm non - Trường Cao đẳng sư phạm Nhà trẻ mẫu giáo TW 1 Cử nhân đại học - Chuyên...
Cô giáo Nguyễn Thu Hương

Cô giáo Nguyễn Thu Hương

17-03-2017 10:48 | 0 bình luận | 197 xem
Cô giáo: Nguyễn Thu Hương Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Trường CĐ Sư phạm Trung Ương Vị trí công tác: Giáo viên Trường Mầm non Thăng long - Bill Gates Schools. Thành tích cá nhân: -  Đạt danh hiệu...
Cô giáo Nguyễn Thu Thảo

Cô giáo Nguyễn Thu Thảo

04-12-2018 16:11 | 0 bình luận | 115 xem
Cô giáo: Nguyễn Thu Thảo  Trình độ chuyên môn: Sư phạm mầm non trường Cao Đẳng Sư  Phạm Trung Ương.  Năm 2017 đến nay : Công tác tại Hệ thống giáo dục Bill Gates. Thành tích cá nhân: Lao động...
Cô giáo Nguyễn Thùy Dương

Cô giáo Nguyễn Thùy Dương

17-03-2017 08:52 | 0 bình luận | 208 xem
Cô giáo:  Nguyễn Thùy Dương Trình độ chuyên môn:  Tốt nghiệp Trường trung cấp sư phạm mẫu giáo – nhà trẻ  Hà Nội, năm 2015 Vị trí công tác: Giáo viên Mầm non tại Trường Mầm non Thăng...
Cô giáo Nguyễn Thúy Hằng

Cô giáo Nguyễn Thúy Hằng

18-10-2018 16:52 | 0 bình luận | 45 xem
Cô giáo: Nguyễn Thúy Hằng  Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Trung cấp Sư phạm mẫu giáo nhà trẻ Hà Nội Vị trí công tác: Là Giáo viên trường MNTL từ năm 2014 đến nay Thành tích...
Cô giáo Phạm Thị Lam

Cô giáo Phạm Thị Lam

16-03-2017 16:36 | 0 bình luận | 470 xem
Cô giáo: Phạm Thị Lam Trình độ chuyên môn:  Tốt nghiệp loại khá chuyên nghành Giáo dục Mầm non – Trường Cao đẳng Sư phạm trung ương Vị trí công tác: Giáo viên Trường Mầm non Thăng long -...
Cô giáo Phạm Thị Lý

Cô giáo Phạm Thị Lý

16-03-2017 16:38 | 0 bình luận | 462 xem
Cô giáo: Phạm Thị Lý​ Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học, Khoa giáo dục học Mầm non, Trường Đại Học Sư phạm 2 Hà Nội Vị trí công tác: Giáo viên Trường Mầm Non Thăng Long...
Cô giáo Quách Thị Kim Khuyên

Cô giáo Quách Thị Kim Khuyên

22-10-2018 08:49 | 0 bình luận | 123 xem
Cô giáo: Quách Thị Kim Khuyên  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Cao đẳng trường Cao Đẳng Hải Dương Là Giáo viên trường Mầm non Thăng Long từ tháng 06/2018 đến nay Mục tiêu phấn đấu trong thời...
Chat với chúng tôi
Đăng ký trực tuyến