Nhân sự

LÃNH ĐẠO HỆ THỐNG GIÁO DỤC BILL GATES VÀ BAN GIÁM HIỆU CÁC TRƯỜNG, NHIỆM KỲ 2016 - 2020

BAN LÃNH ĐẠO HỆ THỐNG: HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC BILL GATES SCHOOLS (BGS)

 

  PGS. TS. HOÀNG XUÂN TIẾN - Chủ tịch Hội đồng giáo dục Bill Gates Schools

 

  NGND. TRẦN TIẾN DŨNG - Phó chủ tịch Hội đồng giáo dục BGS

Hiệu trưởng Trường THCS & THPT Quốc tế Thăng Long

 

 Nhà giáo NGUYỄN THỊ HIỀN - Phó chủ tịch Hội đồng giáo dục BGS

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long

 

Cô giáo NGUYỄN THỊ VÂN - Ủy viên Hội đồng giáo dục BGS

Hiệu trưởng Trường Mầm non Thăng Long

 

Cô giáo NGUYỄN THỊ THANH HẢI - Ủy viên Hội đồng giáo dục BGS

Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long

 

Cô giáo LẠI THỊ BÍCH HỒNG - Ủy viên Hội đồng giáo dục BGS

Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Thăng Long

==================================================================================================

==================================================================================================

 

Cô giáo Trần Thị Huyền Trang

Cô giáo Trần Thị Huyền Trang

09-03-2017 16:31 | 0 bình luận | 3159 xem
Cô giáo: Trần Thị Huyền Trang Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp hệ chính qui, loại xuất sắc, Khoa Vật Lí, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Vị trí hiện tại: Giáo viên dạy môn Vật...
Cô giáo Trần Thị Lan Anh

Cô giáo Trần Thị Lan Anh

17-03-2017 08:56 | 0 bình luận | 295 xem
Cô giáo:  Trần Thị Lan Anh​ Trình độ chuyên môn:  Đại học Sư phạm Hà Nội 2  Khoa Mầm Non. Vị trí công tác: Giáo viên mầm non Công tác tại Hệ thống Giáo dục Bill Gates từ...
Cô giáo Trần Thị Thu Hương

Cô giáo Trần Thị Thu Hương

22-02-2017 15:27 | 0 bình luận | 642 xem
  Cô giáo: Trần Thị Thu Hương Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Khoa Tiếng Anh Trường Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội Vị trí công tác: Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Quốc tế Thăng...
Cô giáo Trần Thị Thúy Hằng

Cô giáo Trần Thị Thúy Hằng

22-02-2017 15:11 | 0 bình luận | 548 xem
Cô giáo: Trần Thị Thúy Hằng Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp chuyên ngành GD Tiểu học, Trường Đại học sư phạm 1 Hà Nội. Vị trí công tác: Giáo viên Trường Tiểu học Quốc tế...
Cô giáo Triệu Hải Yến

Cô giáo Triệu Hải Yến

22-06-2018 16:24 | 0 bình luận | 286 xem
Cô giáo: Triệu Hải Yến Trình độ chuyên môn: ​Tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, chuyên ngành Giáo dục Tiểu học, loại giỏi, năm 2017. Vị trí công tác: Giáo viên Trường Tiểu học Quốc tế Thăng...
Cô giáo Trịnh Thị Hồng

Cô giáo Trịnh Thị Hồng

22-02-2017 14:50 | 0 bình luận | 2074 xem
Họ tên giáo viên: Trịnh Thị Hồng Trình độ học vấn: Tốt nghiệp loại giỏi Khoa Tiểu học - Đại học Sư phạm 2 Hà Nội Vị trí công tác: Giáo viên Tiểu học Thành tích cá...
Cô giáo Trịnh Thị Hương

Cô giáo Trịnh Thị Hương

02-11-2020 16:50 | 0 bình luận | 81 xem
Cô giáo: Trịnh Thị Hương Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Tin học - trường Đại học Sư phạm Hà Nội, năm 2016. Vị trí công tác: Giáo viên Tin học Trường THCS &...
Cô giáo Vũ Thị Hoài

Cô giáo Vũ Thị Hoài

04-12-2018 16:02 | 0 bình luận | 215 xem
Cô giáo: Vũ Thị Hoài  Trình độ chuyên môn: Cao đẳng  Là Giáo viên công tác tại Hệ thống Giáo dục Bill Gates từ năm 2018 đến nay.
Cô giáo Vũ Thị Khánh Linh

Cô giáo Vũ Thị Khánh Linh

13-09-2021 16:18 | 0 bình luận | 49 xem
 Cô giáo: Vũ Thị Khánh Linh.  Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp loại Giỏi chuyên ngành Giáo dục Tiểu học, trường  Đại học Sư phạm Hà Nội 2.  Vị trí công tác: Giáo viên Trường Tiểu học Quốc tế...
Cô giáo Vũ Thị Thảo Nhung

Cô giáo Vũ Thị Thảo Nhung

01-07-2017 11:01 | 0 bình luận | 479 xem
Cô giáo: Vũ Thị Thảo Nhung Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp loại Giỏi, hệ chính qui, Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường ĐHSP Hà Nội. Vị trí công tác: Giáo viên Trường Tiểu học Quốc...
Cô giáo Vũ Thị Thu Hiền

Cô giáo Vũ Thị Thu Hiền

09-03-2017 16:37 | 0 bình luận | 3540 xem
  Cô giáo: Vũ Thị Thu Hiền Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp loại Xuất sắc lớp Tài năng, chuyên ngành sư phạm Lịch sử - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Vị trí công tác:...
Cô giáo Vũ Thị Trang

Cô giáo Vũ Thị Trang

10-03-2017 13:43 | 0 bình luận | 2862 xem
  Giáo viên: Vũ Thị Trang Trình độ chuyên môn:  Tốt nghiệp loại Xuất sắc - Chuyên ngành Sư phạm Hóa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Vị trí hiện tại: Giáo viên môn Hóa...
Chat với chúng tôi
Đăng ký trực tuyến