Nhân sự

LÃNH ĐẠO HỆ THỐNG GIÁO DỤC BILL GATES VÀ BAN GIÁM HIỆU CÁC TRƯỜNG, NHIỆM KỲ 2016 - 2020

 

BAN LÃNH ĐẠO HỆ THỐNG: HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC BILL GATES SCHOOLS (BGS)

 

  PGS. TS. HOÀNG XUÂN TIẾN - Chủ tịch Hội đồng giáo dục Bill Gates Schools

 

  NGND. TRẦN TIẾN DŨNG - Phó chủ tịch Hội đồng giáo dục BGS

Hiệu trưởng Trường THCS & THPT Quốc tế Thăng Long

 

 Nhà giáo NGUYỄN THỊ HIỀN - Phó chủ tịch Hội đồng giáo dục BGS

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long

 

NGƯT. TRẦN THỊ HÒA - Ủy viên Hội đồng giáo dục BGS

Quyền Hiệu trưởng Trường Mầm non Thăng Long

 

 

Cô giáo CAO THỊ THU HƯƠNG - Ủy viên Hội đồng giáo dục BGS

Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long

 

Cô giáo NGUYỄN THỊ THANH HẢI - Ủy viên Hội đồng giáo dục BGS

Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long

 

Cô giáo NGUYỄN THỊ VÂN - Ủy viên Hội đồng giáo dục BGS

Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Thăng Long

 

 

Cô giáo LẠI THỊ BÍCH HỒNG - Ủy viên Hội đồng giáo dục BGS

Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Thăng Long

==================================================================================================

==================================================================================================

 

Cô giáo Tạ Thị Thanh Bình

Cô giáo Tạ Thị Thanh Bình

01-07-2017 11:04 | 0 bình luận | 269 xem
Cô giáo: Tạ Thị Thanh Bình Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Vị trí hiện tại: Giáo viên trường tiểu học Quốc tế Thăng Long - thuộc Hệ thống giáo...
Cô giáo Trần Quỳnh Trang

Cô giáo Trần Quỳnh Trang

22-06-2018 16:19 | 0 bình luận | 1334 xem
Cô giáo: Trần Quỳnh Trang Trình độ chuyên môn: ​Tốt nghiệp loại Xuất Sắc chuyên ngành Giáo dục Tiểu học, trường  Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Vị trí công tác: Giáo viên Trường Tiểu học Quốc tế Thăng...
Cô giáo Trần Thị Duyên

Cô giáo Trần Thị Duyên

17-03-2017 13:21 | 0 bình luận | 192 xem
Cô giáo: Trần Thị Duyên  Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp chuyên ngành mầm non Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, năm 2009. Vị trí công tác: Tổ trưởng chuyên môn - Giáo viên Trường Mầm non Thăng...
Cô giáo Trần Thị Hoài Thu

Cô giáo Trần Thị Hoài Thu

22-06-2018 16:21 | 0 bình luận | 191 xem
  Cô giáo: Trần Thị Hoài Thu Trình độ chuyên môn: ​Tốt nghiệp Đại học Sư phạm, loại Giỏi. Vị trí công tác: Giáo viên Trường Tiểu học Quốc tế Thăng long - Hệ thống Giáo dục Bill Gates  Khi còn ngồi...
Cô giáo Trần Thị Huyền Trang

Cô giáo Trần Thị Huyền Trang

09-03-2017 16:31 | 0 bình luận | 2552 xem
Cô giáo: Trần Thị Huyền Trang Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp hệ chính qui, loại xuất sắc, Khoa Vật Lí, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Vị trí hiện tại: Giáo viên dạy môn Vật...
Cô giáo Trần Thị Lan Anh

Cô giáo Trần Thị Lan Anh

17-03-2017 08:56 | 0 bình luận | 194 xem
Cô giáo:  Trần Thị Lan Anh​ Trình độ chuyên môn:  Đại học Sư phạm Hà Nội 2  Khoa Mầm Non. Vị trí công tác: Giáo viên mầm non Công tác tại Hệ thống Giáo dục Bill Gates từ...
Cô giáo Trần Thị Minh Thuý

Cô giáo Trần Thị Minh Thuý

01-07-2017 10:59 | 0 bình luận | 270 xem
Cô giáo: Trần Thị Minh Thuý Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp loại Giỏi - Khoa Giáo dục Tiểu học - trường Đại học Sư phạm Hà Nội Ví trí công tác: Giáo viên Tiểu học     Là...
Cô giáo Trần Thị Thu Hương

Cô giáo Trần Thị Thu Hương

22-02-2017 15:27 | 0 bình luận | 502 xem
  Cô giáo: Trần Thị Thu Hương Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Khoa Tiếng Anh Trường Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội Vị trí công tác: Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Quốc tế Thăng...
Cô giáo Trần Thị Thúy Hằng

Cô giáo Trần Thị Thúy Hằng

22-02-2017 15:11 | 0 bình luận | 257 xem
Cô giáo: Trần Thị Thúy Hằng Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp chuyên ngành GD Tiểu học, Trường Đại học sư phạm 1 Hà Nội. Vị trí công tác: Giáo viên Trường Tiểu học Quốc tế...
Cô giáo Trần Thị Thúy Phương

Cô giáo Trần Thị Thúy Phương

22-02-2017 14:42 | 0 bình luận | 1298 xem
Họ tên giáo viên: Trần Thị Thúy Phương Trình độ học vấn: Khoa Tiểu học - Đại học Sư phạm Hà Nội Vị trí hiện tại: Giáo viên Trường Tiểu học Quốc tế Thăng long -...
Cô giáo Triệu Hải Yến

Cô giáo Triệu Hải Yến

22-06-2018 16:24 | 0 bình luận | 177 xem
Cô giáo: Triệu Hải Yến Trình độ chuyên môn: ​Tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, chuyên ngành Giáo dục Tiểu học, loại giỏi, năm 2017. Vị trí công tác: Giáo viên Trường Tiểu học Quốc tế Thăng...
Cô giáo Trịnh Thị Hồng

Cô giáo Trịnh Thị Hồng

22-02-2017 14:50 | 0 bình luận | 1656 xem
Họ tên giáo viên: Trịnh Thị Hồng Trình độ học vấn: Tốt nghiệp loại giỏi Khoa Tiểu học - Đại học Sư phạm 2 Hà Nội Vị trí công tác: Giáo viên Tiểu học Thành tích cá...
Chat với chúng tôi
Đăng ký trực tuyến