NGÀY HỘI IELTS

1672803586 | 0 bình luận | 235 xem

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY HỘI IELTS

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích.

Giúp học sinh trải nghiệm, nắm rõ được câu trúc của bài thi IELTS

 • Khảo sát trình độ tiếng Anh trên thang điểm IELTS
 • Đánh giá trình độ làm cơ sở để xếp lớp cho các khóa học IELTS

2. Yêu cầu.

 • Các đồng chí được phân công nhiệm vụ chi tiết hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

II. NỘI DUNG CỤ THỂ

Thời gian

7/1/2023

Chương trình cụ thể

Ghi chú

7h30

 • Học sinh tập trung Hội trường tầng 3
 • Nghe phổ biến quy chế thi

MC của ZORBA sẽ giới thiệu và phổ biến quy chế thi

7h45

 • Học sinh vào phòng thi
 • Học sinh hoàn tất thủ tục

Thí sinh di chuyển về phòng thi của mình. (Danh sách phòng thi & SBD được dán trước phòng thi Tầng 4 – nhà C)

8h

 • Học sinh làm bài thi Nghe

 

 

8h: 45

 • Học sinh làm bài thi Đọc

 

9: 55

 • Học sinh làm bài thi Viết

Thí sinh chỉ được ra ngoài sau bài thi Viết

11h

 • Học sinh làm bài thi Nói

Từng thí sinh sẽ được gọi sang phòng thi nói theo thứ tự

11:30-12h

 • Kết thúc ngày hội IELTS

Thí sinh nào thi nói xong sẽ được nhận lại đồ nếu có và ra về  

Trân trọng!

 

Xem thêm
Chat với chúng tôi
Đăng ký trực tuyến