Bill Gates Schools TV


Giới thiệu sách: Chú bé mũi dài - Nguyễn Thanh Mai - Học sinh lớp 1A2

Giới thiệu sách: Chú bé mũi dài - Nguyễn Thanh Mai - Học sinh lớp 1A2

Giới thiệu sách: 1001 câu hỏi vì sao - Nguyễn Minh Tiến - Học sinh lớp 1A2

Giới thiệu sách: 1001 câu hỏi vì sao - Nguyễn Minh Tiến - Học sinh lớp 1A2

Giới thiệu sách: Gia đình gấu ngọt ngào - Bùi Mạnh Hùng - Học sinh lớp 2A1

Giới thiệu sách: Gia đình gấu ngọt ngào - Bùi Mạnh Hùng - Học sinh lớp 2A1

Giới thiệu sách: Nhật ký chú bé nhú nhát - Trần Kim Thư - Học sinh lớp 4C1

Giới thiệu sách: Nhật ký chú bé nhú nhát - Trần Kim Thư - Học sinh lớp 4C1

Giới thiệu sách: Hạt giống tâm hồn - Nguyễn Khánh - Học sinh lớp 5A4

Giới thiệu sách: Hạt giống tâm hồn - Nguyễn Khánh - Học sinh lớp 5A4

Giới thiệu sách: Dế mèn phiêu lưu ký - Nguyễn Ngọc Linh - Học sinh lớp 4A2

Giới thiệu sách: Dế mèn phiêu lưu ký - Nguyễn Ngọc Linh - Học sinh lớp 4A2

Giới thiệu sách: Bách khoa thư thế hệ mới - Nguyễn Nhật Minh - Học sinh lớp 4A6

Giới thiệu sách: Bách khoa thư thế hệ mới - Nguyễn Nhật Minh - Học sinh lớp 4A6

Giới thiệu sách: Dế mèn phiêu lưu ký - Nguyễn Thanh Bách - Học sinh lớp 4A4

Giới thiệu sách: Dế mèn phiêu lưu ký - Nguyễn Thanh Bách - Học sinh lớp 4A4

 Giới thiệu sách: Hachiko - Chú chó đợi chờ - Nguyễn Thanh Ngân - Học sinh lớp 3A1

Giới thiệu sách: Hachiko - Chú chó đợi chờ - Nguyễn Thanh Ngân - Học sinh lớp 3A1

Giới thiệu sách: Thực ra tôi rất giỏi - Trần Hà My - Học sinh lớp 4A3

Giới thiệu sách: Thực ra tôi rất giỏi - Trần Hà My - Học sinh lớp 4A3

Giới thiệu sách: Hai chú thỏ con - Vũ Bích Chi - Học sinh lớp 2A2

Giới thiệu sách: Hai chú thỏ con - Vũ Bích Chi - Học sinh lớp 2A2

Giới thiệu sách: Dũng cảm đối mặt với khó khăn - Vũ Ngọc Minh Châu - Học sinh lớp 2A4

Giới thiệu sách: Dũng cảm đối mặt với khó khăn - Vũ Ngọc Minh Châu - Học sinh lớp 2A4

Giới thiệu sách: Búp Sen Xanh - Vũ Hà Giang - Học sinh lớp 5A2

Giới thiệu sách: Búp Sen Xanh - Vũ Hà Giang - Học sinh lớp 5A2

Giới thiệu sách: Toto Chan bên cửa sổ - Trần Thy Nữ - Học sinh lớp 5A1

Giới thiệu sách: Toto Chan bên cửa sổ - Trần Thy Nữ - Học sinh lớp 5A1

BGS News No.3

BGS News No.3

Ngày đầu trở lại trường của học sinh Trường Mầm non Thăng Long!

Ngày đầu trở lại trường của học sinh Trường Mầm non Thăng Long!

Ngày đầu trở lại trường của học sinh Trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long!

Ngày đầu trở lại trường của học sinh Trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long!

BGS hân hoan chào đón học sinh lớp 1 đến lớp 6 trở lại trường học trực tiếp

BGS hân hoan chào đón học sinh lớp 1 đến lớp 6 trở lại trường học trực tiếp

Bản tin BGS News No.2

Bản tin BGS News No.2

Bản tin BGS News No.1

Bản tin BGS News No.1

Ngày đầu trở lại trường sau dịch của HS trường THCS & THPT Quốc tế Thăng Long

Ngày đầu trở lại trường sau dịch của HS trường THCS & THPT Quốc tế Thăng Long

Chat với chúng tôi
Đăng ký trực tuyến