Bill Gates Schools TV


Tiết mục: Thầy cô là tất cả - Hội nghị Gặp mặt cựu giáo chức Hoàng Mai

Tiết mục: Thầy cô là tất cả - Hội nghị Gặp mặt cựu giáo chức Hoàng Mai

Tiết mục nhảy: 7 Habbits - Giáo viên Khối 1 - BGS

Tiết mục nhảy: 7 Habbits - Giáo viên Khối 1 - BGS

Tiết mục hát múa: Chúng tôi là chiến sĩ - Giáo viên Tổ Năng khiếu trường tiểu học Quốc tế Thăng Long

Tiết mục hát múa: Chúng tôi là chiến sĩ - Giáo viên Tổ Năng khiếu trường tiểu học Quốc tế Thăng Long

Hội trại

Hội trại "Con đã lớn khôn" - BGS - Năm học 2016 - 2017

Dancesport:

Dancesport: "Nàng Bạch Tuyết và Bảy chú lùn" - Festival Bill Gates Schools - Season 5 (2016 - 2017)

Tiết mục: Let's go to the zoo - Festival Bill Gates Schools - Season 5 (2016 - 2017)

Tiết mục: Let's go to the zoo - Festival Bill Gates Schools - Season 5 (2016 - 2017)

Màn hát múa: We are all in this together - Festival Bill Gates Schools -  Season 5 (2016 - 2017)

Màn hát múa: We are all in this together - Festival Bill Gates Schools - Season 5 (2016 - 2017)

Tiết mục: You raised me up - Festival Bill Gates Schools -  Season 5 (2016 - 2017)

Tiết mục: You raised me up - Festival Bill Gates Schools - Season 5 (2016 - 2017)

Tiết mục: Vươn cao Việt Nam - Festival Bill Gates Schools -  Season 5 (2016 - 2017)

Tiết mục: Vươn cao Việt Nam - Festival Bill Gates Schools - Season 5 (2016 - 2017)

Màn võ thuật: Khí phách anh hùng - Festival BillGates Schools - Season 5 (2016 - 2017)

Màn võ thuật: Khí phách anh hùng - Festival BillGates Schools - Season 5 (2016 - 2017)

Tiết mục: Con có mẹ rồi - Tốp ca học sinh khối 4 Trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long - BGS

Tiết mục: Con có mẹ rồi - Tốp ca học sinh khối 4 Trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long - BGS

Tiết mục: Múa Công - Festival Bill Gates Schools - Season 5 (2016 - 2017)

Tiết mục: Múa Công - Festival Bill Gates Schools - Season 5 (2016 - 2017)

Tiết mục: Summer Summer Song - Festival Bill Gates Schools - Season 5 (2016 - 2017)

Tiết mục: Summer Summer Song - Festival Bill Gates Schools - Season 5 (2016 - 2017)

Đại hội Thể thao 2017 - Trường tiểu học Quốc tế Thăng Long - BGS

Đại hội Thể thao 2017 - Trường tiểu học Quốc tế Thăng Long - BGS

Lá cờ - Hội trại Xuân 2017

Lá cờ - Hội trại Xuân 2017

Chào mừng 8.3: Vũ điệu Con Kẹc - Trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long - BGS

Chào mừng 8.3: Vũ điệu Con Kẹc - Trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long - BGS

Chào mừng 8.3 - Ca khúc Mừng tuổi Mẹ - BGS

Chào mừng 8.3 - Ca khúc Mừng tuổi Mẹ - BGS

Chào mừng 8/3 - Tiết mục

Chào mừng 8/3 - Tiết mục "Năm anh em trên một chiếc xe tăng" - Hệ thống giáo dục BillGates

Liên hoan hát tiếng Anh Thành phố lần thứ XVIII - Bill Gates Schools

Liên hoan hát tiếng Anh Thành phố lần thứ XVIII - Bill Gates Schools

Chat với chúng tôi
Đăng ký trực tuyến