Bill Gates Schools TV


Trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long chào mừng năm học mới 2021-2022

Trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long chào mừng năm học mới 2021-2022

Ngày đầu trở lại trường sau mùa dịch Covid 19 của Học sinh MN, TH

Ngày đầu trở lại trường sau mùa dịch Covid 19 của Học sinh MN, TH

Tiết mục: Thầy cô là tất cả - Hội nghị Gặp mặt cựu giáo chức Hoàng Mai

Tiết mục: Thầy cô là tất cả - Hội nghị Gặp mặt cựu giáo chức Hoàng Mai

Tiết mục nhảy: 7 Habbits - Giáo viên Khối 1 - BGS

Tiết mục nhảy: 7 Habbits - Giáo viên Khối 1 - BGS

Tiết mục hát múa: Chúng tôi là chiến sĩ - Giáo viên Tổ Năng khiếu trường tiểu học Quốc tế Thăng Long

Tiết mục hát múa: Chúng tôi là chiến sĩ - Giáo viên Tổ Năng khiếu trường tiểu học Quốc tế Thăng Long

Hội trại

Hội trại "Con đã lớn khôn" - BGS - Năm học 2016 - 2017

Dancesport:

Dancesport: "Nàng Bạch Tuyết và Bảy chú lùn" - Festival Bill Gates Schools - Season 5 (2016 - 2017)

Tiết mục: Let's go to the zoo - Festival Bill Gates Schools - Season 5 (2016 - 2017)

Tiết mục: Let's go to the zoo - Festival Bill Gates Schools - Season 5 (2016 - 2017)

Màn hát múa: We are all in this together - Festival Bill Gates Schools -  Season 5 (2016 - 2017)

Màn hát múa: We are all in this together - Festival Bill Gates Schools - Season 5 (2016 - 2017)

Tiết mục: You raised me up - Festival Bill Gates Schools -  Season 5 (2016 - 2017)

Tiết mục: You raised me up - Festival Bill Gates Schools - Season 5 (2016 - 2017)

Tiết mục: Vươn cao Việt Nam - Festival Bill Gates Schools -  Season 5 (2016 - 2017)

Tiết mục: Vươn cao Việt Nam - Festival Bill Gates Schools - Season 5 (2016 - 2017)

Màn võ thuật: Khí phách anh hùng - Festival BillGates Schools - Season 5 (2016 - 2017)

Màn võ thuật: Khí phách anh hùng - Festival BillGates Schools - Season 5 (2016 - 2017)

Tiết mục: Con có mẹ rồi - Tốp ca học sinh khối 4 Trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long - BGS

Tiết mục: Con có mẹ rồi - Tốp ca học sinh khối 4 Trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long - BGS

Tiết mục: Múa Công - Festival Bill Gates Schools - Season 5 (2016 - 2017)

Tiết mục: Múa Công - Festival Bill Gates Schools - Season 5 (2016 - 2017)

Tiết mục: Summer Summer Song - Festival Bill Gates Schools - Season 5 (2016 - 2017)

Tiết mục: Summer Summer Song - Festival Bill Gates Schools - Season 5 (2016 - 2017)

Đại hội Thể thao 2017 - Trường tiểu học Quốc tế Thăng Long - BGS

Đại hội Thể thao 2017 - Trường tiểu học Quốc tế Thăng Long - BGS

Lá cờ - Hội trại Xuân 2017

Lá cờ - Hội trại Xuân 2017

Chào mừng 8.3: Vũ điệu Con Kẹc - Trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long - BGS

Chào mừng 8.3: Vũ điệu Con Kẹc - Trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long - BGS

Chào mừng 8.3 - Ca khúc Mừng tuổi Mẹ - BGS

Chào mừng 8.3 - Ca khúc Mừng tuổi Mẹ - BGS

Chào mừng 8/3 - Tiết mục

Chào mừng 8/3 - Tiết mục "Năm anh em trên một chiếc xe tăng" - Hệ thống giáo dục BillGates

Liên hoan hát tiếng Anh Thành phố lần thứ XVIII - Bill Gates Schools

Liên hoan hát tiếng Anh Thành phố lần thứ XVIII - Bill Gates Schools

Chat với chúng tôi
Đăng ký trực tuyến