Bill Gates Schools TV


TH Hà Nội: Hệ thống Giáo dục Bill Gates chung tay ủng hộ Vac - xin phòng Covid 19

TH Hà Nội: Hệ thống Giáo dục Bill Gates chung tay ủng hộ Vac - xin phòng Covid 19

Nhảy& Catwalk: Baby Girl - Đặng Gia Linh - Simba 1

Nhảy& Catwalk: Baby Girl - Đặng Gia Linh - Simba 1

Tiết mục: Đàn Piano Quang Minh - Simba 1, Bảo Anh - Sim ba 4, vẽ: Tùng Lâm - Doremon 3

Tiết mục: Đàn Piano Quang Minh - Simba 1, Bảo Anh - Sim ba 4, vẽ: Tùng Lâm - Doremon 3

Múa: Mẹ ơi có biết - Nhóm múa Lớp Mickey 3

Múa: Mẹ ơi có biết - Nhóm múa Lớp Mickey 3

Nhảy:

Nhảy: " I'm the best" - Huyền My - lớp Mickey 2

Bài thơ:

Bài thơ: "Nàng tiên ốc" - Ngô Quỳnh Anh -Lớp Doremon 2

Nhảy hiện đại

Nhảy hiện đại "Bài ca tôm cá" - Lớp Doremon 1

"Bác gấu đen và 2 chú thỏ" - Bảo Anh - Lớp Jerry 1

Mẹ yêu không nào - Trần Yến Nhi - Lớp Jerry 1

Mẹ yêu không nào - Trần Yến Nhi - Lớp Jerry 1

Nhảy hiện đại - Lớp Simba 2

Nhảy hiện đại - Lớp Simba 2

"Múa dân gian" - Lớp Simba 2

"Múa ấn độ" - Trần Bảo Anh lớp Doremon 2

Tiết mục vận động

Tiết mục vận động "Đàn gà trong sân" - Lớp Jerry 2

Hát Tiếng Anh

Hát Tiếng Anh "ABC Song" - Phạm Công Phúc Lâm và nhóm phụ họa lớp Mickey 1

Vinh danh HS đạt giải cấp quận môn Tiếng Anh kì thi Olympic học sinh giỏi năm học 2020 - 2021

Vinh danh HS đạt giải cấp quận môn Tiếng Anh kì thi Olympic học sinh giỏi năm học 2020 - 2021

Nhảy hiện đại Simba2 2021 Sport day

Nhảy hiện đại Simba2 2021 Sport day

NHỮNG ĐIỂM 10 ĐẦU TIÊN MÔN NGOẠI NGỮ KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA NĂM 2021

NHỮNG ĐIỂM 10 ĐẦU TIÊN MÔN NGOẠI NGỮ KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA NĂM 2021

Nguyễn Ngân Nguyệt Lớp 4A6 - Một ngày của BGSer trong đợt dịch Covid - 19

Nguyễn Ngân Nguyệt Lớp 4A6 - Một ngày của BGSer trong đợt dịch Covid - 19

Nguyễn Lê Minh Anh Lớp 4A3 - Cách bảo vệ bản thân và mọi người trong đợt dịch Covid - 19

Nguyễn Lê Minh Anh Lớp 4A3 - Cách bảo vệ bản thân và mọi người trong đợt dịch Covid - 19

Nguyễn Khánh Vy và Nguyễn Tường Vy Lớp 1A1 - Một ngày của BGSer trong đợt dịch Covid - 19

Nguyễn Khánh Vy và Nguyễn Tường Vy Lớp 1A1 - Một ngày của BGSer trong đợt dịch Covid - 19

Đỗ Gia Bình Lớp 2C1 - Một ngày của tôi trong đợt dịch Covid - 19

Đỗ Gia Bình Lớp 2C1 - Một ngày của tôi trong đợt dịch Covid - 19

Chat với chúng tôi
Đăng ký trực tuyến