Bill Gates Schools TV


Tiết mục: Nhảy

Tiết mục: Nhảy "EGO" - Festival Bill Gates Schools - Season 5 (2016 - 2017)

Tiết mục: Summer Summer Song - Festival Bill Gates Schools - Season 5 (2016 - 2017)

Tiết mục: Summer Summer Song - Festival Bill Gates Schools - Season 5 (2016 - 2017)

Nhảy Hiphop

Nhảy Hiphop "Bye Bye Bye" - BGS'S GOT TALENT KIDS 2017

Dancesport

Dancesport "Number Nine" - BGS'S GOT TALENT KIDS 2017

Dancesport

Dancesport "No Body" - BGS's Got Talent Kids 2017

Đại hội Thể thao 2017 - Trường tiểu học Quốc tế Thăng Long - BGS

Đại hội Thể thao 2017 - Trường tiểu học Quốc tế Thăng Long - BGS

Bài hát Em vào lớp mới - BGS's Got Talent Kids 2017

Bài hát Em vào lớp mới - BGS's Got Talent Kids 2017

Bài hát Bà còng đi chợ trời mưa - BGS's Got Talent Kids 2017

Bài hát Bà còng đi chợ trời mưa - BGS's Got Talent Kids 2017

Alibaba - BGS's Got Talent Kids 2017

Alibaba - BGS's Got Talent Kids 2017

Vũ điệu No Face, No Name, No Number - BGS's Got Talent Kids 2017

Vũ điệu No Face, No Name, No Number - BGS's Got Talent Kids 2017

Lá cờ - Hội trại Xuân 2017

Lá cờ - Hội trại Xuân 2017

Đốt Lửa Trại - Hội trại Xuân 2017

Đốt Lửa Trại - Hội trại Xuân 2017

Chào mừng 8.3: Vũ điệu Con Kẹc - Trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long - BGS

Chào mừng 8.3: Vũ điệu Con Kẹc - Trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long - BGS

Chào mừng 8.3: Tiết mục biểu diễn nghệ thuật Múa Sen - Trường THCS&THPT quốc tế Thăng Long - BGS

Chào mừng 8.3: Tiết mục biểu diễn nghệ thuật Múa Sen - Trường THCS&THPT quốc tế Thăng Long - BGS

Chào mừng 8.3 - Ca khúc Mừng tuổi Mẹ - BGS

Chào mừng 8.3 - Ca khúc Mừng tuổi Mẹ - BGS

Chào mừng 8.3 - Ca khúc Hồn quê - Tam ca Khối Jerry - Trường Mầm non Thăng Long

Chào mừng 8.3 - Ca khúc Hồn quê - Tam ca Khối Jerry - Trường Mầm non Thăng Long

Bánh trôi nước - Vũ điệu của trường Mầm non Thăng Long.

Bánh trôi nước - Vũ điệu của trường Mầm non Thăng Long.

Tiết mục Múa Ấn Độ - Trường Mầm non Thăng Long

Tiết mục Múa Ấn Độ - Trường Mầm non Thăng Long

Chào mừng 8/3 - Tiết mục

Chào mừng 8/3 - Tiết mục "Năm anh em trên một chiếc xe tăng" - Hệ thống giáo dục BillGates

Chào mừng 8/3 - Tiết mục

Chào mừng 8/3 - Tiết mục "Cô Đôi Thượng Ngàn" - Trường Mầm Non Thăng Long

HỘI CHƠ VĂN HÓA DÂN GIAN XUÂN ĐINH DẬU 2017 - BGS TV

HỘI CHƠ VĂN HÓA DÂN GIAN XUÂN ĐINH DẬU 2017 - BGS TV

Chat với chúng tôi
Đăng ký trực tuyến