Giới Thiệu

Hoạt Động Giáo Dục

Trang Giáo Viên

Công đoàn trường tiểu học Quốc tế Thăng Long- Hệ thống giáo dục Bill Gates hưởng ứng tích cực ngày hội “Hiến máu tình nguyện”  năm 2023 của ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai

Công đoàn trường tiểu học Quốc tế Thăng Long- Hệ thống giáo dục Bill Gates hưởng ứng tích cực ngày hội “Hiến máu tình nguyện” năm 2023 của ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai

Thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện quận Hoàng Mai, phòng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Mai về việc tổ chức phong trào hiến máu tình nguyện năm 2023...
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC QUỐC TẾ THĂNG LONG TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG THAM GIA HỘI KHỎE CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG, QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN HƯỚNG TỚI CHÀO MỪNG 20 NĂM THÀNH LẬP QUẬN HOÀNG MAI (25/11/2003-25/11/2023)

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC QUỐC TẾ THĂNG LONG TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG THAM GIA HỘI KHỎE CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG, QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN HƯỚNG TỚI CHÀO MỪNG 20 NĂM THÀNH LẬP QUẬN HOÀNG MAI (25/11/2003-25/11/2023)

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC QUỐC TẾ THĂNG LONG TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG THAM GIA HỘI KHỎE CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG, QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN HƯỚNG TỚI CHÀO MỪNG 20 NĂM THÀNH...
Trường tiểu học quốc tế thăng Long tham gia Hội thi 'Tiếng hát thầy và trò' chào mừng 20 năm thành lập Quận Hoàng Mai năm học 2022-2023

Trường tiểu học quốc tế thăng Long tham gia Hội thi "Tiếng hát thầy và trò" chào mừng 20 năm thành lập Quận Hoàng Mai năm học 2022-2023

Được sự đồng ý của chủ tịch Hội đồng giáo dục Hệ thống giáo dục Bill Gates, Ban giám hiệu trường tiểu học Quốc tế Thăng Long. Sáng nay, thứ năm, ngày 27 tháng...
HỘI NGHỊ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2022-2023 VÀ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN KHÓA III, NHIỆM KÌ 2022-2027 TRƯỜNG TIỂU HỌC QUỐC TẾ THĂNG LONG - HỆ THỐNG GIÁO DỤC BILL GATES.

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2022-2023 VÀ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN KHÓA III, NHIỆM KÌ 2022-2027 TRƯỜNG TIỂU HỌC QUỐC TẾ THĂNG LONG - HỆ THỐNG GIÁO DỤC BILL GATES.

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2022-2023 VÀ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN KHÓA III, NHIỆM KÌ 2022-2027 TRƯỜNG TIỂU HỌC QUỐC TẾ THĂNG LONG - HỆ THỐNG GIÁO DỤC BILL...

Trang Học Sinh

Trang Phụ Huynh

Chat với chúng tôi
Đăng ký trực tuyến