Dạy học định hướng phát triển năng lực thông qua bài giảng “Tính chất đường trung trực của đoạn thẳng”

1531209367 | 0 bình luận | 1652 xem

Giáo dục phổ thông nước ta đang thực hiện bước chuyển từ chương trình giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực của người học. Để thực hiện được điều đó, nhất định phải thực hiện thành công việc chuyển từ phương pháp dạy học theo lối “truyền thụ một chiều” sang dạy cách học, cách vận dụng kiến thức, rèn luyện kỹ năng, hình thành năng lực và phẩm chất, đồng thời phải chuyển cách đánh giá kết quả giáo dục từ nặng về kiểm tra trí nhớ sang kiểm tra, đánh giá năng lực vận dụng kiến thức giải quyết vấn đề, coi trọng kiểm tra đánh giá kết quả học tập với kiểm tra, đánh giá trong quá trình học tập để có tác động kịp thời nhằm nâng cao chất lượng của hoạt động dạy học và giáo dục. Để thực hiện được mục đích này tôi đã áp dụng phương pháp dạy học định hướng phát triển tư duy vào bài giảng “Tính chất đường trung trực của đoạn thẳng” cùng các con học sinh lớp 7A2. Thông qua bài giảng tôi muốn định hướng cho các con phát triển hai năng lực: năng lực tư duy và năng lực giải quyết vấn đề.

Thông qua bài giảng này tôi định hướng phát triển năng lực tư duy cho các con,  không chỉ thông qua việc nắm vững các tính, định lý về điểm thuộc đường trung trực mà còn áp dụng được các tính chất này vào các bài toán dựng hình, tìm quỹ tích mà các con sẽ học ở mức độ nâng cao hơn và ở các lớp tiếp theo. Thông qua bài học này, năng lực tư duy của các con được phát triển với các thao tác chủ yếu như: phân tích và tổng hợp, so sánh, trừu tượng hóa, khái quát hóa, trực giác toán học, tưởng tượng và ước lượng hình học. Năng lực giải quyết vấn đề của các con được hình thành và phát triển trong các hoạt động học sinh tự phát hiện và giải quyết vấn đề dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

Trần Xuân Đại

Giáo viên Trung học

Xem thêm
Chat với chúng tôi
Đăng ký trực tuyến